לתרומות לחץ כאן

קריעת הבגד בראיית הכותל המערבי

לק"י
השלום והברכה לכב' תורתו,
שאלתי היא: לדאבוני הרב…לא ביקרתי את השכינה הקדושה,בכותל המערבי בירושלים,יותר מ-30 יום (או לייתר דיוק,כבר 3 שנים בערך…) – הכיצד עליי לנהוג כעת בבואי לשם…? אך אם אפשר,נא לפסוק לי הלכות מעיקר הדין,הכוללות חומרות עפ"י 'הבן איש חי'- ושוב,רק אם אפשרי.
ובתודה מראש…

תשובה:

שלום רב.

על פי ההלכה יש לקרוע כאשר אדם רואה את מקום המקדש ולא ראה אותו בשלושים יום הקודמים (אמנם יש שאין מקפידים על זה בזמן הזה כיון שאין רואים את מקום המקדש עצמו אך מעיקר הדין יש לעשות קריעה גם בראיית הכותל או הכיפה שעל הר הבית וראה כאן עוד בענין זה). ואומר ‘בית קדשינו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה’ וקורע ובשעת הקריעה אומר ‘ברוך דיין האמת’.

לכתחילה יש לקרוע טפח בבגד העליון שעליו, אך אם חס עליו יכול להסירו ולקרוע טפח בחולצתו, ובדיעבד אם קרע בגופיה יצא ידי חובה.

בכל מקרה יכול לקחת בגד מיוחד שאינו חס עליו ויקרע בו טפח, ויכול אחר כך להסירו. ואם משתמש בבגד שקרע בו פעם אחת אין צריך לקרוע עוד טפח אלא להוסיף בקריעה משהו.

מקורות:

המנהג בקריעה זו הוא כדעת הראב”ד פ”ה מתעניות הלכה י”ז שדינה כדין קריעה על שאר קרובים (ולא כדעת הרמב”ם והמחבר שדין הקריעה כדין קריעה על אביו ואמו שצריך לקרוע עד כנגד לבו) כן כתב בספר ארץ ישראל עמוד ס”ט ובארחות רבינו בשם הקהילות יעקב. ובשולחן ערוך ביו”ד סי’ ש”מ סעיף ט’ הובא דין הקריעה על אביו ואמו, ובפת”ש שם כתב שבדיעבד אם קרע בבגד התחתון יצא יד”ח. ובעקרי הד”ט יו”ד סי’ ל”ו אות א’ הביא בשם הפוסקים שיכול ללבוש בגד מיוחד לצורך הקריעה, וכן יכול להסירו לאחר הקריעה כמבואר בהלכות אבילות על שאר קרובים.

וראה כאן תשובה מפורטת יותר בענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל