לתרומות לחץ כאן

מתנות לאביונים

כמידי שנה בשנה, הרב יוסף פליישמן שליט”א, אב בית דין וראש הכולל, יחלק מתנות לאביונים תלמידי  חכמים, ביום י”ד באדר ולתושבי ירושילים ביום ט"ו באדר. הרוצה לקיים מצווה זו בהידור רב, יכול לתרום כאן, ומתנותיו יחולקו בו ביום. בזכות המצווה הגדולה, יה”ר ששמחת פורים תשפיע לשנה כולה!

כל התורם ממנה את הרב פליישמן שליט”א לשליח למסור את המתנה לאביונים ביום הפורים. אם התרומה לא תועבר על-ידי חברת האשראי עד ימי הפורים, התורם יזוכה ביום הפורים על-ידי הרב פליישמן שליט”א בסכום המקביל לסכום תרומתו, והכסף יימסר לאביונים בשליחותו. הסכומים יזוכו לתורמים בקנין גמור, תמורת התרומה שתתקבל במועד התשלום של כרטיס האשראי. התרומות תחולקנה לפי רשימת אביונים, באופן שהתורמים יקיימו את המצוה בהידור רב, גם לפי השיטות המחמירות בנוגע לשיעור מתנות לאביונים. [למשל, תרומה של עשרים שקלים לא תתחלק בין עשרה אביונים, אלא תינתן לאביון אחד.]

אפשר לציין יום נתינה וכמות אביונים בשדה "הערות"

מתנות לאביונים לי"ד אדר ניתן לתרום עד שעה לפני סוף היום