לווה ומלווה טוענים ברי ויש למלווה העתק השטר

רבני בית ההוראה
כ"ז סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: אחד שלוה מחבירו מאה דולר, וכתב על הנייר שלוה ממנו וחתם, ואחרי כמה שנים חבירו חוזר אליו עם העתק של האותה הלואה וביקש ממנו שישלם, והוא אמר לו הא זו העתק עשוי בהדפסה, הן כתב ידי הוא אולם זה לא המקורי ואני כמעט בטוח ששילמתי, חבירו השיב לו שטריך בידי מאי בעי? המקורי נאבד ואני תמיד מעתיק כדי לא לשכוח הלואות ובטוח שלא שילמתני! הדין אם מי?

האם העתק כזה נחשב לכלום? והרי יש כאן ברי וברי מב’ צדדים והעתק השטר.

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

אין מוציאים ממון על פי שטר של כתב ידו של הלווה, והלווה נאמן לומר פרעתי, ולא אומרים בזה שטרך בידי מאי בעי, בשונה משטר עם עדים שיכול המלווה לומר שטרך בידי וכו’. וכ”ש בהדפסת השטר שאין נחשב לשטר כלל. וגם הדפסה של שטר עם עדים לא יועיל להוציא ממון, ואין דינו כשטר מקורי בלבד.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן נ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *