תרומות – לחץ כאן

בישולי עכו״ם בזוג מעורב

שאלה:

זוג מעורב (יהודיה וגוי) והבעל בהליכי גיור, הבעל בישל חביתה במחבת וכעת שואל האם המחבת נהייתה בלויה מבישולי עכו״ם, האם ניתן להתיר משום א) אפשר לגמוע ביצה חיה בדוחק, ב) בטל טעם החתנות כי הם כבר חיים ביחד?

תשובה:

גם בביצים יש איסור בישולי גויים כיון שנאכלים חי רק על ידי הדחק ממש.

הטעם השני ודאי אין בו "טעם", וכי בגלל שהם חוטאים בעצם חייהם המשותפים נתיר להם כבר לכתחילה… למעשה אנחנו מקווים שעוד היום בזכות ההקפדה על שמירת האיסור הזה של בישולי נכרים הם יתעשתו ויבינו שהם חייבים להפרד עד לאחר הגיור, ומה יזכיר להם זאת אם לא ההלכה הזו המיועדת לכך… אדרבה, הייתי מורה להם את האיסור ומשחיל להם את טעמו…

מקורות:

בשולחן ערוך סי’ קי”ג סי”ד נפסק שביצה אסורה בבישולי נכרים מפני שראויה לאכילה רק על ידי דחק גדול כמו שכתב הט”ז שם, והיינו כדעת אביי בעבודה זרה לח,ב. ומה שהגויים שותים את זה בתוך משקאות שלהם אין זה הופך להיות נאכל חי, כיון שאצל כל הישראלים שם זה עדיין נחשב בישול ואינו נאכל חי ולכן זה אסור עד שיהיו רגילים גם היהודים לשתות ביצה חיה, ומה שדרך לשתותו רק בתערובת אין זה נפק”מ לענין זה, כמו זנגוויל שכתב המ”ב סי’ ר”ג ס”ק י”א שכיון שנאכל חי בתערובת צוקר נחשב שנאכל חי.

Join the Conversation

4 Comments

 1. האשה הזאת בדיוק ילדה עכשיו וזקוקה לסיוע של מי שגרה אתו.

  חשבתי עוד טעם להיתר על דרך של מה שהתיר הרמ״א על משרתת בביתו של ישראל שמן הסתם בני הבית היהודים יחתו בגחלים.
  ולגבי המחבת שלא ניתן להכשירה בליבון בגלל החומר שציפויה עשוי ממנו, האם אפשר להקל באיסור של בישולי עכו״ם ולהכשירו בהגעלה ג׳ פעמים ברותחים?

 2. זה שהיא ילדה לא מתיר כלום, ופשוט. על כל פנים כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך שלא לומר דבר שאינו נשמע לכן עשה כחכמתך.
  בבישולי גויים הקלו יותר באופן ההכשרה שמועילה הגעלה שלוש פעמים. ראה סי' קיג סעי' טז.

 3. השאלה רק האם הגעלה ברותחים ג' פעמים מועילה בנדון דנן שטגנו במחבת ובשאר איסורים היא היתה צריכה ליבון?

  ועוד שאלה כללית מעניין לעניין האם בכל איסור דרבנן אומרים את זה או רק בבישולי עכו"ם שאין לו עיקר מדאורייתא (כלשון השו"ע). והאם למשל חמץ שעבר עליו הפסח גם נקרא שאין לו עיקר מדאורייתא לעניין זה?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל