פגעתי בחבר לפני שנים

שאלה:

יש לי שאלה בעבר יכול להיות שפגעתי באחד או שניים ילדים השאלה שלי אם אכן ופגעתי איך אני יכול לכפר על זה. היינו ילדים ועבר כבר מעל 7-8 שנים וחזרתי בתשובה. אחד הצלחתי לאתר והוא אמר לי שלא פגעתי בו ואז אמרתי לו שיגיד מוחל 3 פעמים והכל טוב. אבל השני אין לי דרך לאתר עבר כמעט 10 שנים. מה אפשר לעשות כי נראלי זה מעקב את השידוך שלי תודה

תשובה:

מה"יכול להיות" שאתה אומר נראה שאין סיבה אמיתית לחשוב שבאמת פגעת בהם, לא כך? מה בעצם היה? אם אין סיבה ממשית אין צורך להפוך את העולם למצוא אותו, בפרט שהייתם קטנים מבני מצוה שהחובה לפייס היא רק לכתחילה לצאת ידי שמים ולא מעיקר הדין, כמבואר בשו"ע ורמ"א בסי' שמג.

בורא עולם ישלח לך את הזיווג המתאים בקרוב בשמחה ובנקל!

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמג

קטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו (  מאיסור דאורייתא); ולהאכילו בידים, אסור אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים; וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד ואפי' בדברים שהם משום שבות. הגה: וי"א דכל זה בקטן דלא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך צריכים להפרישו (תוס' פרק כ"כ). וי"א דלא שייך חינוך לבית דין, אלא לאב בלבד (ב"י), וקטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אף על פי שא"צ תשובה כשיגדל, מ"מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין (פסקי מהרא"י סי' ס"ב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל