פדיון כפרות עכשיו

האם מותר לערוך הסכם לכבוד הדדי?

שלום וברכה לכבוד הרב,

אבקש לשאול מה עמדת ההלכה בנוגע לאשה שערכה עם בעלה 'הסכם לכבוד הדדי', ואחר כך התגרשו בעוד ההסכם בתוקף, האם הגט כשר, ומותרת להינשא לאחר? או שהגט פסול, ואם תלך ותינשא לאיש אחר, יהיה לילדים שיוולדו מנישואין אלו דין ממזרים רח"ל?

רב תודות!

תשובה:

שלום רב,

הסכם לכבוד הדדי, פירושו הוא שעפ"י ההסכם שנעשה לפני הנישואין אם הבעל יחוייב לגרשה, ויסרב לגרשה, יאלץ לשלם לה מזונות (אישה) גבוהים, עד שיגרש אותה. גדולי הרבנים הם נגד הסכם זה. וראה בקובץ תשובות הגרי"ש אלישיב ח"ב סי' קסג.

אולם בדיבעבד, לשאלתך האם הילדים יהיו ממזרים או לא. האם האישה תוכל להנשא, הפשטות היא כי היא יכולה להנשא. ראה בשו"ע סי' קלד "אבל אם קבל עליו קנסות אם לא יגרש, לא מקרי אונס, מאחר דתלה גיטו בדבר אחר, ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש (ב"י בשם תשובה וכן הוא במהרי"ק שם בפסקים). ויש מחמירין אפילו בכהאי גוונא (שם בתשובת הרשב"א), וטוב לחוש לכתחילה ולפטרו מן הקנס. אבל אם כבר גירש מפני זה, ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש, הגט כשר, הואיל ומתחלה לא אנסוהו על כך". וראה עוד בחזו"א (צט סק"ה).

אולם אם יש בעיה של אסמכתא בהתחייבות הזו. זו בעיה, וראה שם בחזו"א. לכן צריכים לבדוק את נוסח ההסכם.

למעשה, ידוע לי מאדם שהיה פעיל ברעיון הזה כבר לפני שנים, שהוא שוחח עם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ועיקר התנגדותו היה לעשות את ההסכם הזה באופן גורף ע"י שימליצו לחתום על הסכם כזה במועד הנישואין. ולדעתו יכול להיות בזה בעיה הלכתית עם השלכה לכשרות הגט שאין כאן המקום לפרט. אולם ספציפית אם נעשה הסכם כזה ואין בזה חסרון של אסמכתא, אף שהוא אינו ראוי, אין בעיה בכשרות הגט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל