גט על תנאי כדי שלא לעגן את האישה

שאלה:

שלו' רב,
מדוע לא מסדרים היום גט על תנאי כבימי דוד המלך,שאם קורה משהו-הבעל צמח וכו' ישתמשו בגט?

תשובה:

שלום רב,

ראשית, זה מחלוקת ראשונים מה היה בזמן דוד. האם הגט היה גט גמור אלא שעשו זאת בצנעא משום שלאחר המחלמה הוא היה נושא אותה שוב, ובצנעא כדי שלא יקפצו עליה אחרים. או שאכן היו עושים גט על תנאי אם לא יחזור מהמלחמה. (ראה שיטת ר"ת הובא בראשונים בכתובות ט. ושיטת רש"י במסכת שבת שזה היה תנאי).

בהמשך דנו הראשונים לגבי גט שכיב מרע, שרוצה לגרשת את אשתו כדי שלא תיפול לייבום, ופעמים זה בעייתי מאד אם היבם גר רחוק מאד, או שיש חשש שלא ירצה לחלוץ, האם אפשר לסדר גט בתנאי, וכך סיכם הרמ"א (אבה"ע סי' קמה סעי' ט') את המחלוקת: "ויש אומרים דלכתחלה אין לגרש על ידי תנאי, רק יגרש סתם, ולקבל בחרם הקהלות או ליתן משכנות שכשיעמוד יחזרו וישאו זה את זה (מרדכי פרק מי שאחזו). ובכהן המגרש, צריך להתנות, שלא תהא אסורה לחזור לו (כדלעיל ריש סימן קמ"ג), או שיש לחוש לטירוף דעת החולה, יש לגרש בתנאי כדרך שנתבאר (סדר גיטין)". וגם זה כמובן, רק בסיפור ספציפי ולא כהוראה כללית חלילה שמא יקרה כך או כך.

ואכן, בהרבה מאד מספרי הפוסקים אנו מוצאים שסידרו גט שכיב מרע כרגיל, ולא עשו תנאי. למעט מקרים מאד בודדים. ראה בספר טיב גיטין (סי' מג) שהעיד שסידר גט שכיב מרע על תנאי בשנת תקכט לאחד שהתעקש שלא לגרש כרגיל אלא בתנאי.

אמנם כל זה כאשר אין חשש שמא פייס או אם חוששים לגט ישן, ראה בסוגיה בגיטין יח. וראה בערוך השולחן סוף סי' מד שסיכם להלכה את שיטות הראשונים בסוגיה. בפרט כאשר באופן שאתה מציע הרי הם ייתיחדו לאחר הגט עוד הרבה פעמים.

למען האמת, בהחלט ניתן למצוא פתרונות העומדים איכשהו בכללי ההלכה, אלא שכאשר השאלה היא האם לעשות את זה באופן גורף וכללי, זו כבר שאלה אחרת לגמרי. הגרי"א הנקין בספרו פירושי איברא עמוד 115 העלה רעיון לעשות קידושין תנאי וגם גירושין על תנאי שיחולו מיד לאחר הבעילה הראשונה, ראה שם טעמו והסברו. ושם כתב שהציג את הרעיון לפני מרן הגרא"ז מלצר שחשש מעיון זה ובסופו של דבר גם הגרי"א הנקין ירד מהרעיון משום שרב הנזק על התועלת כפי שכתב שם.

אבל אם מדובר באופן ספציפי, לדוגמה, אדם שהולך ונחלש ויש חשש שיכנס ח"ו בשלב מסוים לקומה שיכולה גם להימשך הרבה זמן, בהחלט יש מקום לחשוב היטב אם וכיצד לעשות את זה. עקרונית זה אפשרי. אני עצמי הייתי שותף לפני כמה שנים לדילמה כזו, כאשר פנה אלי אישה שבעלה הלך והתנוון וזה היה החשש שלה. לאחר התייעצות שיכנעתי אותה שאין שום מניעה במקרה שלה לערוך גט גמור באופן מיידי רגע לפני שהמצב יהיה חמור יותר וגם גט לא נוכל לעשות, כי גם כך עכב התשישות העצומה שלקה בה בקושי רב יכולנו לדרוש ממנו שיתוף פעולה מינימלי. וכך אכן נעשה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל