תרומות – לחץ כאן

פנייה לשדכן לפני גירושין כאשר הדבר מתעכב

שאלה:

שלום, יש יהודי אחד, נקרא לו ראובן שגר בחו"ל ואחרי שהתברר לו שאשתו בגדה בו הוא החליט לגרשה, אך אמרו לו שמשום חוסר מומחים בענין במקום הוא יצטרך להמתין עד שיבוא רב ממדינה אחרת ויסדר לו את הפרוצדורה שדרושה במצבו. בכל זאת זה יקח חודשיים או יותר (עד שהרב יגיע למקום מגורי ראובן). השאלה היא האם יש אופציות איך בינתיים לא "לבזבז" את הזמן, האם מותר לו לפנות לשדכן כדי שיתחילו לחפש לו אשה אחרת או שלפני גירושין הדבר אסור? מה יש לו לעשות בינתיים?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

מעיקר הדין אין בעיה, בפרט שהשאלה היא האם הוא יכול לפנות לשדכן, אבל אם העניין מתגלגל לפגישות וכד', למרות שאין בזה בעיה הלכתית, לכאו' אין זה ראוי. בס"ה לא מדובר על תקופה ארוכה. ראה במקורות שהובאנו שיש כאלה שהגדירו מקרים דומים כ"מכוער".

מקורות:

לגבי איסור הבחנה (איסור לאשה להתחתן עד צ”ב יום מיום גירושיה). כתוב בגמרא שגם להתארס אסור לה, וכך נפסק בשו”ע (אבה”ע סי’ יג סעי’ א’). אולם הוסיף הרמ”א שלהשתדך מותר לה. (כמובן, ללא יחוד וכד’). ואם כך יש מקום לומר שמאחר שהאיסור לבעל להנשא לפני שהוא מגרש את אשתו, הוא מדין חדר”ג אם כך, יהיה מותר להפגש לצרכי נישואין עם אישה אחרת.

ראה בבית יוסף שם שהביא בשם כמה פוסקים שלמרות שאין איסור להשתדך, במקרים הנ”ל, צריכים להשביע את המשתדך שלא יכנס לביתה כשהיא לבדה, כדי להימנע מתקלה. הרמ”א אמנם לא הביא את הדין הזה ראה בשו”ת שבות יעקב (ח”א סי’ צו). ואין כאן המקום להאריך.

ראה עוד בשו”ת הרי”ם (אבה”ע סי’ מא), שו”ת אבני מלואים (סי’ כו), שדי חמד (איספת דינים מערכת חליצה סי’ א’ אות ד’), שו”ת מנחת יצחק (ח”ד סי’ עא), שדנו באדם שאמור לחלוץ ליבמתו, האם מותר לו להשתדך לפני שחלץ לה. וכתב השדי חמד שם, שלמרות שאין איסור בזה. “מכוער הוא הדבר”.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל