תרומות – לחץ כאן

גירושין של מרדכי ואסתר בינו לבינה

שאלה:

התוס' מבארים שמרדכי לא גירש את אסתר להצילה מאיסור א"א ושלא תאסר עליו מחששו שיתוודע הדבר מחמת העדים. הראשונים מקשים על תירוץ זה שכן היה יכול לגרשה בינו לבינה לכתוב את הגט בכתב ידו. ולא זכיתי להבין. הרי אין דבר שבערווה פחות משנים? כשם שא"א לקדש בינו לבינה והקידושין לא חלים ללא עדים כך לכאורה גם בגירושין! או שמא – רק קידושי כסף וביאה מזקיק עדים ואילו קידושי שטר יוכל אכן לכתוב לה את השטר בכתב ידו וללא עדים?

תשובה:

שלום רב,

אכן התוס' במגילה טו כתבו שהסיבה שמרדכי לא גירש את אסתר הוא מפני שלא יתפרסם ע"י העדים שהיה בעלה. והקשה הרשב"א שיכול היה לגרשה בגט בכתב ידו בלי עדים. ולכן כתב שאין משיבים על דברי אגדה. אכן. בספר עיון יעקב הקשה שהרי הגט אינו כשר בכה"ג. ותירץ שהתוס' לשיטתם בגיטין ד' שגט ללא עדי מסירה פסול אפילו מה"ת. ולדעת הרשב"א בדף פו,א שגט בכתב ידו כשר מדאורייתא בלי עדים כלל עכ"פ לשיטת רבי מאיר. 

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל