עזרת נשים – קדושתה

שאלה:

שלום האם בעזרת נשים יש קדושת בית הכנסת כמו בבית כנסת עצמו ?

תשובה:

יש קדושת בית כנסת בעזרת הנשים, אבל היא אינה כקדושת הבית הכנסת עצמו ממש, אלא פחותה ממנו.

מקורות:

בפמ”ג א”א סק”א אסר לשחוט בעזרת נשים כמו בבית הכנסת, ומפורש בספרו ראש יוסף מגילה כ”ח שעזרת נשים יש להחמיר בה כמו ביהכ”נ עצמו, באשל אברהם בוטשאטש מסתפק בענין זה, בשו”ת שואל ומשיב מהדו”ק ח”ב סי’ כ”ב שו”ת בית יצחק ושו”ת בית שלמה ח”א סי’ כ”ח, שו”ת אבני נזר סי’ ל”ג הורו כולם שעזרת נשים יש בה קדושה אך לא ממש כקדושת ביהכ”נ, וכ”כ בערוה”ש סי’ קנ”ד סעי’ ז’ שביהכ”נ של נשים יש עליה קדושת ביהכ”נ כיון שנשים מתפללות שם, כמו כן כתבו בשו”ת מהר”ש ענגיל ח”ג סי’ פ”ח שו”ת מהרש”ם ח”א סי’ י’ שו”ת תשורת ש”י, שמכך שאסר הרמ”א בסי’ פ”ח לנדה ליכנס שם מוכח שיש שם קדושה, בשו”ת ערוגת הבושם סי’ כ”ז שו”ת אמרי יושר ח”ב סי’ י”ב שו”ת בית ישראל סי’ כ”ד כתבו שאסור לדור בעזרת נשים איש ואשתו מחמת קדושת המקום, ובשו”ת צור יעקב סי’ קנ”ב אסר לעשות בעזרת נשים כל עניני שחוק וקלות ראש ובו’ במו בביהכ”נ, וע”ע שו”ת מנח”י ח”ז סי’ ח’ שו”ת שבה”ל ח”ה סי’ כ”א. אמנם, בחכמת אדם כלל פ”ו סעי’ ט”ו כותב בפשיטות שאין לעזרת נשים קדושה כלל, ועיין משנת יוסף סי’ י”ט שאין כוונתו שאין בו קדושה כלל אלא שזוהי קדושה פחותה מביהכ”נ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל