לתרומות לחץ כאן

קיללת אם לבנה ועשית שלום ביניהם

שאלה:

האם מותר לאמא לקלל את בנה הבכור?
האם מותר למישהו שלא שייך למשפחה להתערב בין אמא ולבנה?

תשובה:

אין לקלל לאף אדם בעולם, ויש לאם להיזהר שלא תהיה קללתה חינם, שהרי שלמה המלך אמר "קללת חנם לו תבא" ופירשו רבותינו שהכוונה שהמקלל קיללת חינם תבוא בחזרה על האדם המקלל, ומלבד זאת כתב הראשית חכמה (שער הענוה – פרק ראשון) "לא יוציא מפיו בפה קללה ונידויים וחרמות ודבר עזות וקושי ודבר בגנות. דרבי יהושע בן לוי היה משתבח שלא החרים אדם מימיו, וכו', ומזה ילמוד האדם לבל יוציא קללות וגידופין מפיו אלא יהיה לשונו רכה לכל כקטון כגדול. ומרבה השתיקה בדברי העולם מאריך ימיו מפני שהוא מדמה פיו למדת פה העליונה".

אולם חשוב להדגיש: אף כאשר האם מקללת את בנה, חייב הבן בכבוד אמו כאילו אמרה עליו רק תשבחות, ואין שום שייכות למה שהאם אולי לא מתנהגת כראוי בזה, לבין חובת הבן לכבדה בכל מיני כבוד כאילו היתה האשה הראשונה בדרגה בכל העולם, וכל שאינו מכבד את אביו ואמו נקרא רשע.

2. יש חילוק אם אותו אחד הוא מרבה במריבה ומתערב במריבה שעליו נאמר הפסוק (משלי כו/יז) "מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו", לבין אדם שרוצה להשכין שלום שעליו נאמרו רוב תשבחות, "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" וכך פירשו חז"ל (אבות דרבי נתן פי"ב) את דרכו של אהרן הכהן "וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה. הלך אהרן וישב לו אצל אחד מהם ואמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו והולך אהרן ויושב לו אצל האחר וא"ל בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל