איך לחלוק את הוצאות הריצוף של המעברים ליחידות דיור

רבני בית ההוראה
ו' סיון ה'תשע"ח

שאלה:

2 יחידות דיור חיצוניות שרוצים לרצף את שביל הגישה, כיצד יחלקו, חצי חצי בהכל, או, הראשון עד פתחו והשני את ההמשך, או, עד לפתח הראשון יחלקו חצי חצי, ומשם ואילך רק השני ירצף לבדו?

תשובה:

שלום וברכה,

אם שטח המעבר הוא רכוש משותף של כל דיירי הבניין, יש לחלק בהוצאות חצי חצי בכל שטח הריצוף.

אם שטח המעברים אינו בשטח המשותף, אלא שטח פרטי של הדיירים בלבד, או שהשטח שייך לבני רה”ר, שניהם משתתפים בריצוף של החיצוני עד פתח ביתו, ומהפתח של הראשון עד השטח של הפנימי ירצף השני לבדו. ונמצא שהפנימי צריך להשתתף עם חברו, ואת שלו בונה לבדו.

מקורות:

שו”ע חו”מ סימן רסא סעיף ו:

חמש חצרות השופכות מים לביב אחד (פי’ חריץ מתוקן שנשפכין בו כל השופכין). ונתקלקל, צריכים לסייע לתחתונה. נמצאת עליונה מסייעת לכולן ואין שום אחת מסייעת לה, והתחתונה אינה מסייעת אלא כנגד חצרות.

מבואר שאם שהתחתון שאין לו עניין בתיקון הביב אלא כנגד חצרו, אינו חייב להשתתף אלא כנגד חצרו, ואילו העליון שצריך שכל הביב יהיה תקין צריך לשאת בתיקון כל הביב. בזמנינו שהצינורות הביוב נכללים ברכוש המשותף, כתבו פוסקי זמנינו שצריכים כל הדיירים להשתתף בשווה, כיון שרכוש המשותף מקולקל. וכן במקרה שלכם אם הרכוש משותף והחלטתם לשפר את הרכוש צריכים כולם להשתתף בשווה, אבל אם הרכוש פרטי או שאינו משותף לדיירים חוזר דינו לדין המוזכר בשו”ע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *