תינוק שנולד שלשה חודשים לאחר שהאמא עברה גיור – האם הוא יהודי?

רבני בית ההוראה
א' סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב, אישה עברה תהליך גיור, ו-3 חודשים אחרי הטבילה וסיום התהליך – ילדה בן. כעת הבן מתקרב לגיל מצוות, והאם חוששת מכך שהוא אולי לא נחשב יהודי. האם הגיור של אמו, בזמן שהיה בן 3 חודשים, תופס גם עבורו? אם לא, מה הוא יצטרך לעבור כדי להתגייר?

תשובה:

שלום רב,

השאלה לא למגרי מובנת. התשובה כאן תתייחס לרישא שהטבילה היתה כאשר היה עדיין במעי אימו, ולא כאשר היה בן שלשה חודשים.

הגמרא ביבמות עח הביאה: מעוברת שטבלה בנה אינה צריך טבילה. יש שלמדו שהוא יהודי לכל דבר כיון שנולד לאם יהודיה (ראה חידושי הגרש”ש שם סי’ יג, ועוד). ויש שכתבו שזה תלוי במחלוקת האמוראים האם עובר נחשב לירך אימו או לא. ולמד”א לאו ירך אימו כדי שייחשב יהודי הוא זקוק עדיין למילה – כלומר, מילת גר. לכן, במקרים כאלה בדרך כלל מלים את התינוק ביום השמיני ומעמידים שם שלשה אנשים שיהיו הבית דין בעת המילה, כי גירות צריך בשלשה. אם היא עברה גיור מסודר וכמובן שבעת הטבילה ידעו שהיא בהריון, סביר להניח שאמרו לה את זה, וצריך לברר אם זה נעשה או לא.

אם זה נעשה, ודאי שהוא יהודי לכל דבר. יש רק נידון האם הוא יכול למחות כמו בגיור קטנים שיכולים למחות בעת שהם מגיעים לגיל מצוות. למעשה כבר כתב בספר תפארת למשה הובא בפתחי תשובה יו”ד סי’ רסח שאינו יכול למחות. וכך גם כתב באבני מלואים סי’ ד’ סק”ב שאינו יכול למחות משום שאנו פוסקים כמד”א עובר ירך אימו. (אכן יש חולקים האם אנו פוסקים ירך אימו או לאו ירך אימו. אולם יש לדעת שלדעת כמה מהאחרונים כפי שהובא כאן, זה לא משנה והעיקר שהוא נולד לאם יהודיה, כך כתב כאמור בחידושי הגרש”ש, וכן בספר זרע יצחק ועוד).

אם לא מלו אותו לשם גיור. ודאי חייבים מספק לעשות לו היום הטפת דם ברית לשם גיור.

כדאי להוסיף הערה כללית. שאין חובה לשאול אותו כאשר הוא גדל האם הוא רוצה להיות יהודי או לא. אלא כל עוד שהוא לא מחה בעת שידע שיש לו אפשרות למחות (כלומר, אם נודע לו בגיל מבוגר הוא יוכל למחות אז). אלא שהערה זו כמעט שאינה שייכת בנד”ד שכאמור בפשטות אין לו אפשרות למחות.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *