הנחת כלים וסמרטוטים תחת דליפה מהתקרה בשבת

יש לי בבתי נזילת מים מהתקרה האם מותר בשבת לפרוס מגבת כדי שתספוג המים או אפילו לשים כלים שיקבלו את המים

תשובה:

שלום רב.

לגבי הנחת כלים: אם המים ראויים לשתיה מותר להניח תחתם כלי כדי לקבל את המים וכשמתמלא הכלי מותר לשופכו ולהחזירו שוב למקום הדליפה. אם המים אינם ראויים במקום צורך גדול מותר גם כן להניח שם כלי, ואם נתמלא מותר לשופכו רק אם שוהים במקום זה אנשים אחרים. אמנם לכתחילה יש להניח בתוך הכלי חפצי היתר שלא יינזקו מהמים ובכך מותר לטלטל את הכלי לכתחילה גם במים שאינם ראויים.

מגבת נקייה אין להניח תחת המים, אלא סמרטוט או מטלית שאין מקפיד על ניקיונו ומימיו. ולאחר שהתמלא הסמרטוט במים מותר לטלטלו משם למקום אחר בלא לסוחטו.

מקורות:

דין נתינת כלים תחת מים הדולפים מבואר בשולחן ערוך סי' שלח סעיף ח', במשנה ברורה ובביאור הלכה שם, וראה מה שהוסיף בזה הארחות שבת פרק י"ט סעיף שנ"ב. ולענין המגבת, יש לחוש בזה גם משום גזרה שמא יסחוט, וגם משום איסור ביטול כלי מהיכנו (ארחות שבת פי"ג הערה קי"א) ובסמרטוט אין לחוש ומותר אף לטלטלו כשהתמלא מים כמו שכתב המשנה ברורה סי' ש"א ס"ק קע"ב שאין חשש בכך, ועי' בארחות שבת פרק י"ג הערה פ"ג מה שכתב לבאר מפני מה אין בו חשש מוקצה וסחיטה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל