תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

כיסוי ראש לנשים

שאלה:

שלום וברכה, האם החיוב לכסות את השיער לאחר הנישואים הוא מהתורה? עד כמה זה חמור אם אישה לא מכסה בכלל?

תשובה:

שלום רב,

כיסוי שערות של אשה נשואה, הוא מצווה מן התורה שנאמר לגבי סוטה ‘ופרע את ראש האשה’ ולמדו חז”ל מכאן שבנות ישראל הנשואות צריכות לכסות שערן, ובגמרא בכתובות (עב,א) נאמר כך: ראשה פרוע דאורייתא היא! דכתיב: ‘ופרע את ראש האשה’, ותנא דבי רבי ישמעאל: אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש!

ראי עוד כאן מאמר ארוך בנושא זה

Join the Conversation

2 Comments

  1. יש לציין דעת תרומת הדשן בסי' רמ"ב, בשם הרמב"ם, שדין זה הוא דרבנן, ומה שאמרה הגמ' דאורייתא היא, כוונתה רמז דאורייתא יש לה.

    וראה עוד בשו"ת יחוה דעת (חלק ה' סי' ס"ב) שהוכיח מכמה מקומות ש"דאורייתא היא" לא מוכרח שמדובר באיסור דאורייתא (אבל באיסור זה של פריעת ראש הסיק שהוא דאורייתא).

    וראה להגר"י משאש, רבה של חיפה, בספרו אוצר המכתבים (חלק ג' סי' אלף תתפ"ד) שהסיק שהוא מנהג ישראל ולא דאורייתא (והגר"ש משאש בשו"ת תבואות שמש חלק אה"ע סי' קל"ח דחה דבריו בתוקף).

    וכן כתב בספר וישב יוסף, להרה"ג יוסף נסים בורלא, חלק יו"ד סי' ב', כדברי הגר"י משאש.

    ואמנם כל הנ"ל הם בבחינת "דעה יחידאה" ואינה להלכה, אבל עכ"פ ראינו שיש לדעה זו יסוד בראשונים ואחרונים ואי אפשר להתעלם ממנה לגמרי, ויש להזכיר כי מיעוט דמיעוט סוברים כן.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל