האם טופס הזמנת תיווך זה נכון ע"פ ההלכה?

שאלה:

ב"ה האם טופס הזמנת תיווך זה נכון ע"פ ההלכה? האם צריך להוסיף משהו טופס הזמנת שירותי תיווך הננו מזמינים מ: __________, סוכן תיווך נדל״ן, ת.ז: ____________ רישיון מס: ___________ נייד: _____________ שירותי תיווך עבור הנכס הרשום להלן כדלהלן: קונה / שוכר פרטי המזמין/נה שם מלא ______________ ת.ז. _______________ טלפון ________________ 1. -אני הח״מ מבקש/ת בזה כי תפעלו בשמי ועבורי למציאת נכס כמפורט להלן. התחייבותי זו הינה לתשלום דמי תיווך בסכום המצויין מטה, מיד לאחר חתימת הסכם מחייב לרכישה / שכירת נכס בנדל״ן / מקרקעין. 2. -הנני מצהיר/ה כי הנכס המצויין מטה הוצע לי לראשונה ע״י משרדכם. 3. -ידוע לי כי הנתונים שמסרתם לי ביחס לנכסים שהצעתם לי לרכישה / השכרה, לקוחים מכל מדיה אפשרית ואין לי כל התנגדות לכך.. 4. -הריני מאשר/ת מצהיר/ה בזה כי אתם הייתם הגורם המרכזי שהביא להתקשרות ביני ובין בעלי הנכס וכי אם וככל שיהא נכס שברצוני לרכוש ו/או לשכור, תחול עלי החובה להתייעץ עם בעלי מקצוע שונים, לרבות עו״ד ו/או מהנדס וכן לבדוק בעצמי ברשויות השונות את הזכויות בנכס, לרבות מצבו המשפטי ו/או הפיסי ו/או התכנוני. -5. מוסכם כי שכר טרחתכם יעמוד '% בצרוף מע״מ מכל עסקה בה ארכוש נכס, או בגובה דמי של חודש אחד, בצרוף מע״מ, בגין הסכם שכירות. . השכרה לתקופות קצרות * השכרה עד חודש— דמי התיווך = 10% ממחיר העסקה .בתוספת מע"ם. **השכרה מחודש עד 10 חודשים— דמי תיווך= 10% עבור כל חודש השכרה ב תוספת מע"ם. חוזה להשכרה עם אופצי'ה להארכה: חוזה לתקופה קצרה עם אופצי'ה להארכה לחודשים נוספים עד שנה, ישלמו השוכרים גם על תקופת ההארכה 6-הנני מצהיר/ה כי במידה ואחתום על הסכם מחייב לעניין נכס שהוצע לי על ידכם, אזי חובת תשלום דמי תיווך תחול עלי גם אם מכל סיבה שהיא יבוטל אותו הסכם. 7- הנני מתחייב/ת שלא למסור כל מידע לצד ג׳ שהוא ביחס למידע שקבלתי מכם, אלא לשם קיום העסקה על ידי או מטעמי ותוך התחייבות מלאה לתשלום דמי התיווך כאמור בהתחייבות זו. אחרי שהמתווכ/ ת מחתימ/ה את המזמינ/ה על הנכסים שיופורטו למטה והלקוח מעוניין בנכסים אלו, גם אם יקרה שהקונה או השוכר לאחר מכן יראה שאותו הנכס שהמתווכ/ת הראה/תה לו, מפורסם באמצעות שילוט על הנכס או בקירבתו או במודעה באתר אינטרנט או במודעה בעיתון או בכל מאגר מידע או בכל אופן שהוא — — -המזמינ/ה ישלם את דמי התיווך במלואם! המזמינ /ה מתחייב לא למסור לגורם כלשהו (למישהו אחר) שום מידע שקיבל מהמתווך בנוגע לנכס. להלן פרטי הנכס רשימה הנכסים שהוצגו תאריך כתובת מחיר בעל הנכס חתימה 1 2 3 4. תאריך…………………….. חתימה………………………….

תשובה:

שלום,

החוזה מנוסח בצורה טובה ותקינה לפי ההלכה. 

בהצלחה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל