תרומות – לחץ כאן

אכל בטעות חלבי כשעתיים לאחר בשרי; מנין מצומצם למנחה שאומרים תחנון לאחר השקיעה; לשמור קמח סגור למוצאי פסח

שלום עליכם יש לי מספר שאילות
א.אחה"צ אכלתי עוף ולאחר כ-שעתיים אכלתי בטעות עוגיה חלבית מה הדין .
ב. יש מניין חב"ד מצומצם ויש בדיוק מנין עד שנאסף מנין נכנסים לאחר השקיעה ובכל זאת אומרים תחנון האם אני ימשיך להתפלל איתם.
ג. האם אפשר לשמור קמח סגור למוצאי פסח כדי לעשות מופליטה מרוקאית
פסיקתכם לשלש השאילות הנ"ל ושכרכם מן שמיא.

תשובה:

א. אין מה לעשות.

ב. לכתחילה יש להתפלל לפני שקיעת החמה המיקל להתפלל לאחר שקיעת החמה באופן שאין לו אפשרות להתפלל במנין קודם לכן יש לו על מי לסמוך להתפלל אף לאחר שקיעת החמה [תוך 13 דק' לאחר שקיעת החמה אך לא לאחר מכן] בפרט אם אין מנין אחר ויצטרך משום כך להתפלל בקביעות ביחיד, במקרה שאומרים תחנון לאחר שקיעת החמה אינו חייב ליפול על אפיו עם הציבור אם נוהג שלא ליפול על אפיים לאחר שקיעת החמה.

ג. מותר להניח קמח בצד ולמכור אותו במכירת חמץ כדי להכין לאחר הפסח מאכלים

מקורות:

ב. משנה ברורה סי' רלג ס"ק יד, שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' פה שאם גר במקום שיצטרך כל יום להתפלל ביחיד יכול להתפלל לאחר השקיעה תוך בין השמשות של שיטת הגאונים, ודעת הגרב"צ אבא שאול (שו"ת אור לציון ח"א סי' כ וח"ב פרק טו אות ה) והגר"ש וואזנר (מבית לוי ניסן תשנו עמ' נו) שאף לכתחילה עדיף להתפלל בציבור בבין השמשות מאשר קודם השקיעה וביחידות, לעומת זאת מד' המשנ"ב משמע שאין להקל בזה ורק בשעת הדחק וכן העלה בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סי' כד)  [לגבי מנהג חב"ד בזה תמוה קצת כיון שבסידור שו"ע הרב שהוא המכריע אצלם יותר מאשר הספר שו"ע הרב כתב בסדר הכנסת שבת "אין למחות ביד המקילין להתפלל מנחה אחרי השקיעה בין בשבת ובין בחול, " ומבואר שלכתחילה אין לעשות כן].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל