פדיון כפרות עכשיו

שכר רכב והשאיל לאחר והרכב ניזוק – כמה משלמים

שכרתי רכב מחברת השכרה,
והשכרתי לחבר (ללא רישיון וללא רשות חברת ההשכרה) והוא נתן לחבר ללא רישיון וללא הסכמתי (להלן "הנהג"). הנהג יצא לעקיפה והוא רכב מגיע ממול אבל היה לו זמן לעקוף, הרכב הנעקף לא נתן לו ואז התחיל מעין תחרות כל אחד מאיץ, ובזמן הזה היה לו זמן לחזור לנתיב, אבל כיוון שהוא לא חזר הרכב ממול הגיע ובשביל לא להיפגע הוא חזר למסלול ומכיוון שהיה על מהירות גבוה, הרכב לא היה יציב והתהפך, השאלה מי חייב על הרכב (השווי) ומי חייב על ההפרש של חברת ההשכרה וחיובים נוספים כגון תשלום ימי ההשכרה וכד'.

תשובה:

מי שנהג ברכב חייב לשלם את כל ההפסדים וכל מה שחברת ההשכרה מחייבת את השוכר. לגבי דמי השכירות עד לתאונה, כמובן שהוא פטור, לגבי הימים שלאחר התאונה אם לא היתה לשוכר אפשרות להימנע מחיוב זה, המזיק חייב. אם אין למזיק כסף לשלם או שהוא בעל דין קשה, השוכר יכול לתבוע את השואל הראשון והוא יתבע את השואל השני שהזיק.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' עב סעיף ח נפסק: "ראובן שאל משמעון סייף שהיה לו במשכון מעובד כוכבים, ואבדו, ושואל ממנו ממון הרבה כמו ששואל ממנו העובד כוכבים, לא ישלם לו אלא דמי שוויו דסתם סייף דעלמא", אמנם בנתיבות שם ס"ק כד ובאורים ס"ק לז וכן בערך ש"י שם כתבו שאם המשאיל הודיע שהוא משכון של גוי, השואל חייב כל מה שהגוי יעליל על המשאיל. בנידון דידן השואל הראשון ודאי ידע שהרכב שכור (שהרי הוא חבירו), וכן השואל השני ידע שהרכב שאול, וממילא התחייב השואל הראשון כל מה שחברת ההשכרה תחייב את השוכר והשואל השני התחייב כל מה שהשואל הראשון חייב לשוכר.

כיון שהשואל הראשון השאיל שלא ברשות הרי הוא חייב באחריות והשוכר רשאי לתבוע איזה מהם שירצה, כמבואר בש"ך חו"מ סי' רצא ס"ק מא.

לעניין זכות חברת ההשכרה לדרוש מחירי תיקון גבוהים יותר ממחירי השוק עיין כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל