עובד שרוצה להעביר קוד משתמש ולתת מידע לחבר

רבני בית הדין
כ"ב טבת ה'תש"פ

שאלה:

האם מותר לאדם להשתמש במאגרי מידע שהאוניברסיטה נתנה זכות שימוש לאשתו הסטודנטית(יש לה קוד, ואפשר להכנס דרך המחשב בבית)הוא לא נתכוון לקנות את המאגרי מידע מצד אחד והרי זה נהנה וזה לא חסר, ומצד שני, מי אמר שדעת האוניברסיטה על זה? והאם מותר לתת קוד זה לאדם אחר?

תשובה:

שלום וברכה,

אסור לעובד להעביר קוד משתמש לאדם אחר. אם יש במידע זכות ממונית, הרי המעביר עובר באיסור של יורד לאומנותו של חברו. ואם אין זכות ממונית, אלא רק מידע אודות האוניברסיטה, יש בזה איסור של רכילות וגילוי סוד. האוניברסיטה לא מסכימים שהמידע הפרטי שלהם יעבור לזרים, ודרך העולם להקפיד על כך.

בהצלחה.

2 תגובות

  מ:

  במחכ”ת,השאלה לא הובנה כראוי.
  השאלה לא אודות מאגרי מידע של האוניברסיטה, אלא מאגרי מידע כלליים (לדוגמה, אוצר החכמה).כל סטודנט באוניברסיטה זכאי לשימוש במאגרים אלו, ולשם כך יש לו קוד(הקוד הזה משמש אותו באופן כללי באוניברסיטה) אין בדבר שום מידע של האוניברסיטה.
  השאלה אם זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר, או שזה שימוש לא נכון בזכויות של האוניברסיטה.
  זה הרקע וההסבר לשאלה הנ”ל…

  רבני בית הדין:

  שלום, אכן עכשיו הובהרה השאלה.
  קוד משתמש שמזכה את העובד בשימוש בתכנים שרכש האוניברסיטה, דינו ככל פיקדון – שאלה או שכירות – שיש בידו. ולכן אשה יכולה לתת את הקוד לבעלה, וכן בעל יכול להביר לאשתו, כדין כל המפקיד על דעת ושאתו ובניו הוא מפקיד. וכל זכות השתמשות שיש לה יכולה לשתף את הבעל או הילדים שבביתה. (מלבד שכירות רכב שמקפידים שלא להעביר גם לבן זוג).
  לגבי להעביר לזרים, יש לבחון את המציאות, האם יש הקפדה בדבר או לא. וכמו שמצאנו שבמטלטלים אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר. וכן בשדה אסור להשכיר לאחר שמא יכחישנה, אמנם בקרקעות נפסק (שו”ע חו”מ סימן שטז סומ”ע שם ס”ק א) שאין אפשרות להבריח את הקרקעות מותר להשכיר את הקרקע לאדם אחר. ולפ”ז יש לבחון את המציאות האם בהעברת קוד משתמש לאדם זר, אם יש חשש רחוק שיגיע נזק או הפסד לאוניברסיטה – אסור להעביר לאחרים. ואם אין שום צד של הפסד לא ישירות ולא בעקיפין, דינו כבית שיכול השוכר להשכיר לאחרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *