מוכר דירה שקיבל מידע ממתווך ומתחרט על מכירת הדירה

רבני בית הדין
6 Av 5779

שאלה:

כבוד הרבנים הגאונים שליט”א
שלום וברכה מרובה
ראובן ביקש ממתווך רשמי להביא לו קונה לקנות ביתו והוסכם על מחיר הרשמי של 3 אחוז
המתווך הביא קונה שרוצה לקנות אולם מאיזה סיבה התחרט ראובן מלמכור ביתו
והמתווך תובע שכרו שהרי עשה שליחותו על דרך מי שנשלח להביא תרופה לחולה והלך והביא וכבר נתרפה החולה שזכאי לכל שכרו סימן שלה
האם הדין עם המתווך או שפטור ראובן מלשלם יותר משכר טירחה
רב תודות יעקב ד שמאהל

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שסיכם עם מתווך שיביא לו קונה, דינו כשוכר פועל לעשות עבורו פעולה. ולכן אם המתווך עשה את עבודתו והביא לו קונה פונטציאלי, ועתה חוזר בו המוכר ממכירת הדירה, חייב המוכר לשלם למתווך את שכרו, כדין שכר להביא לו תפוחים לחולה ומת או הבריא החולה, שנותן לו את כל שכרו.

בהצלחה.

מקורות:

כן כתב ראש הכולל הגאון הרב יוסף פליישמן שליט”א בספרו “משפטי יושר” שבקרוב ממש ייצא לאור. בעזרהי”ת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *