לתרומות לחץ כאן

מה הגדר של מאבד עצמו 'לדעת'

שאלה:

לכבוד הרב, שלום.
שאלוני תלמידים שאלה קשה!

היו רבנים גדולים שאמרו
שהסופר החרדי שהתאבד, אין! דינו כמאאבד עצמו לדעת. כי לא היה כאן דעת

והרי זה, לכאורה קשה. קשה מהמציאות!
כי מכיוון , שבמקרה המצער דידן,
זה לא! , שהלך ברחוב ו'פתאום' עשה זאת,

אלא,
זה היה מתוכנן, יום לפני, ואמר למשפחתו שמחר הוא הולך אצל ציקי [ בנו]

והכין מכתב מסודר,
ויותר מזה, בקלטות, הוא אומר זאת לנפגעת,
"שאם תספר, הוא יתאבד" הרי לן 3 נימוקים שדינו 'לדעת'. מה הרב סובר,
אשמח להרחבה, כדי שאסביר.

תשובה:

שלום וברכה

איש מאיתנו לא באמת יודע מה היה בליבו ובנפשו, שהרי איננו נביאים… בכל הנוגע לאדם המאבד עצמו לדעת, נהגו היום שלא לקוברו חוץ לגדר, וכן להתאבל עליו ולשבת שבעה, מתוך הנחה, שבדרך כלל הדבר לא נעשה בשיקול דעת מושכל וקר, אלא מתוך יאוש מוחלט ודיכאון. לענין זה, כלל לא משנה מה עשה ערב קודם ועד כמה זה היה מתוכנן, גם אם כתב מכתב וגם אם תיכנן זאת יומיים שלמים זה עדיין לא נובע ממחשבה קרה אלא מעומק היאוש.

אולי אסביר זאת על ידי משהו ששמעתי מפסיכולוג ידוע מאוד בעקבות מעשה התאבדות של אדם בירושלים שלקה בדיכאון חמור, ואותו פסיכולוג בא להדריך את רבני הישיבה בה למד בנו כיצד להתייחס אליו ובכלל. וכך הוא אמר: כל אחד יכול להבין, שאדם שנמצא במחנה ההשמדה אושוויץ על כל מה שכרוך בכך ואין צורך להאריך, והוא מחליט שאין מה לעשות, הוא נצמד לגדר החשמלית וזהו [אגב רבים מאוד עשו זאת], לא יחשב כמאבד עצמו לדעת לענין כל הדינים הנ"ל, אף שודאי זה מעשה אסור באיסור חמור! משום שהמצב הביא אותו לכך, זה יאוש שקשה להכילו! אדם שלוקה בדיכאון, מבחינתו הוא באושוויץ! אין ויכוח כל כך על ההחלטה שלו כמו על עצם תפיסת המציאות שלו! אתה מראה לו שבסך הכ העולם יפה והוא לא ממש מבין מה אתה מדבר, הדיכאון אוכל בו ברמות של יאוש מטורפות כמו טביעה בים.

נחזור לנושא שלנו: אין להצדיק מעשה חמור ונורא כזה! אינני רואה טעם להאריך במקורות לדין כה ידוע וחמור! אבל לענין הדינים הנ"ל של אבלות וקבורה, כיון שאיננו יודעים להבין לנפשו של אדם, לאיזה יאוש הגיע ולאלו רמות של דיכאון, לעולם לא נוכל לקבוע שהוא בכלל המאבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעולם הבא.

לא כל מה שלא עושים בפתע פתאום נקרא דעת.

וגם מה שאמר בעבר שאם יגלו וכו', הרי בדרך כלל אלו אמירות בעלמא, לעולם לא נוכל לקבוע על פי זה שמדובר במחשבה מושכלת, שהרי אם באמת היה חושב כך לא היה עושה מה שעשה… הוא לא רצה למות בבזיון בגיל צעיר…

זו כוונת דברי הרב אדלשטיין, וזו תפיסה מקובלת במקרים אלו, אין בה חידוש גדול, נראה לי שזו ההנהגה המקובלת היום בכל מקרה מצער כזה, בין אם מדובר בחייל שהתאבד תוך שירותו הצבאי או כל מקרה אחר.

כמובן, אינני קובע שדין מאבד עצמו לדעת עבר ובטל מן העולם… אלא שאנחנו בדרך כלל לא יודעים במקרה שלפנינו האם איבד עצמו לדעת או לא.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. אדרבה הרב חברון, תעתיק לנו לשמחת לב כל המעיינים. איך נדע לנחש למה כוונתכם?
    בחיים שאל ח"א סי' מו כתב שמי שמאבד עצמו לדעת כדי להמנע מיסורים אינו בכלל דין זה.
    בשו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק ג סימן ריז כתב:
    לכאורה י"ל כיון דהמאבד עצמו לדעת היא רשע גמור ואין לו חלק לעוה"ב ג"כ מהראוי לומר דגזים ואמר ולא עביד ואינו הוא דבודאי אמרינן דנעמידו בחזקתו הראשונה בחזקת כשרות אמנם נראה דלפמ"ש בבשמים ראש סי' שמ"ה דדוקא מי שמואס בחייו מפני אפקורסיתו שרץ יש לו במוח כדעת הפלוספים הוא דאין לו חלק לעוה"ב אבל מי שעושה מצד צרת נפשו אינו בכלל זה וכן החזיק ש"ב הגאון בעל בית אפרים בתשובותיו יעו"ש סוף חלק יו"ד ובשו"ת חתם סופר סי' ס"ט הנ"ל כתב דבדבר זה נזדייף בעל בשמים ראש ובאמת אינו זיוף כמ"ש בבית אפרים ביו"ד שם א"כ זה שמחמת כי ראה עצמו עצור ועזוב לכך הפיל עצמו למים וא"כ שוב אין כ"כ רשע ואף אם נימא דגם בזה לא יצא מכלל פושע מ"מ כל שיש לומר שהיא חשב ואומר מותר שוב אינו בכלל רשע ובפרט שהעידו שאמר שמע ישראל מקודם שוב אינו בכלל מאבד עצמו לדעת ושוב ל"ש לומר דנחזיקו בחזקת כשרות דהא כל דטעה ואומר מותר שוב לא אבד חזקת כשרותו אף שרצה לאבד עצמו ויש לומר דלבו איסור ודו"ק.

  2. בדבר מש"כ הרב לעיל דנהגו היום שלא לקוברו מחוץ לגדר כן להתאבל עליו ולשבת שבעה, מתוך הנחה, שבדרך כלל הדבר לא נעשה בשיקול דעת מושכל וקר, אלא מתוך יאוש מוחלט ודיכאון, לא הבנתי מה נשתנה היום מהימים ההם שהיו קוברים מחוץ לגדר ולא מתאבלים, וכי אז לא היו מתים מרוב יאוש ודיכאון, הרי כל מי שבוחר להמית עצמו מרוב צער מעיד על כך שאיבד שפיותו, ומה נשתנה העבר מן ההווה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל