לתרומות לחץ כאן

צניעות האשה

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

ענין צניעות האשה, אחד רצה לומר שתלוי במה היא מרגישה על הבגד ולבושים אם זה צנוע לה, ובכללו של צניעות גם אם הוא משהו מוגזם שנראה מוזר שאינו צנוע כי היא תרגיש בנוח עם משהו כזה.

וכלל זה לפע"ד ברא מן ראשו, דלא ראיתי כזה בספר ואשמח אם מקור לזה, שמה שלימדוני רבותי שכדי שיהיה איזה שהוא הגדרה שאנו נסמוך בה לשום דבר צריך להיות שורש הדבר מן ש"ס ופוסקים, אף אם יהיה משהו שרבני האחרונים החליטו באחרונה מ"מ נחשב כדעת תורה לכן ללא מקורות זה דעה של אנשים ואין לקבוע שום על פי זה.

פרט בזה שתלה הדבר באיך מרגיש יחיד על דבר, דהיינו "איך האשה מרגישה" שאין כזה דבר, שיכול שאשה שאינה לימדה תרגיש שמשהו שע"פ הלכה אסור שזה נח לה ומפני זה "צנוע" לה. לכן הדבר של צניעות לפי מה שרואים בש"ס ופוסקים תלוי בענין להיראות חלקי הגוף שצריכים להיות מכוסה ואם הדבר גורם הירהור לאנשים שהרי קול אשה הרי הוא דבר הבלתי נראה בעין אבל יכול להיות אסור מצד ההירהור.

אכן יש ענין של התנהגות נשים חשובות כמו לענין פאה אבל זה על פי רוב נשים חשובות ולא מה איזו שהיא אשה היחידה "מרגישה" על דבר. ואכן יש גם ענין שיכול להיחשב לא צנוע משהו מוגזם אף שמכסה הגוף אבל אם יקבל יותר מידי תשומת לב אנשים אבל בדרך כלל הענן צניעות הולך אחר ענין ערוה והיהור.

אם אשה לא אוהבת לבוש כל שהוא שאינו יהפוך הדבר לגדר של "איסור" אם הוא מכסה הגוף רק מפני שהיא "לא מרגישה מכובדת" בזה, אלא אל תלבש אבל זה אינו עניין של צניעות אלא עדיפות.

ורצו גם לדמות לחכם שאם ילבש מכנסיים קצרים וילך לבית כנסת כך שזה יהיה לו בעיה של "צניעות". ואמרתי בכבוד שאין זה ענין צניעות כלל אלא זה אינו לפי כבודו של חכם ללבוש כך. ואינו ענין של ערוה או חסר צניעות, אלא משהו שאינו מתאים לו.

אשמח לקבל עוד הרחבה על ענין צניעות נשים

תודה

תשובה:

דבריך נכונים פשוטים וברורים כרגיל. בגד צנוע הוא כזה שמכסה את כל מה שצריך לכסות, ואינו מושך תשומת לב, וכמובן אינו הדוק לגוף באופן המבליט איברים.

מקורות:

הבאתי כמה ציטוטים מספר עוז והדר לבושה של הרב פסח פאלק זצ"ל שהוא ספר מומלץ מאוד על עניני הצניעות. ובכל מקרה אחר לגופו כדאי להתייעץ עם מורה בבית יעקב שמבינה את טעם ואופן הההתנהלות במקומה, ויודעת להבחין באיזה דברים אכן יש רק טעם טוב ובאלו דברים כבר יש פגיעה בצניעות ולא רק מנהג המקום.

"ההלכה מכירה בהחלט בצורך הקיים אצל נשים להתלבש בצורה נעימה ובטוב טעם, ואף מעודדת אותן לכך" (עמ' ט').

"גם אשה או נערה הלובשת בגדים צנועים מדי, בצורה שתפגין את צניעותה בפני כל, מנצלת את בגדיה הצנועים להשגת מטרה שהיא היפך הצניעות… לפיכך, אין ללבוש חצאית המגיעה כמעט עד הרצפה, ללבוש בגדים קודרים מדי, לפסוע בפסיעות מעודנות מדי, וכו', כי כאמור הפגנת יתר של צניעות היא בעצמה חוסר צניעות" (עמ' מ"ו).

"אשה נשואה… עליה להתלבש בצורה נעימה ונאה, באופן המשקף את שמחתה ואצילותה… כיון שכיסוי הראש ממלא תפקיד כה חשוב, מתאים שסגנונו ישקף את עדינותה הפנימית ורגישויותיה של בת ישראל. לפיכך, עליו להיות פריט לבוש המוסיף חן ואצילות למעמדה המלכותי של האשה היהודיה" (עמ' רכ"ו).

"במקום לגלוש לקיצוניות זו או אחרת, עליה להקפיד על תסרוקת נעימה למראה, היוצרת רושם מכובד ואפילו נאה. בת ישראל שייכת הרי למשפחת המלוכה, והופעתה צריכה להעיד על כך" (עמ' רנ"ב).

"שמלה נאה מסווה את הגוף עצמו, במקום להציגו לראווה, כי תשומת הלב מתמקדת בחן הבגד עצמו, ולא ביופי הלובשת. כאשר אבימלך שחרר את שרה מארמונו, לאחר שטעה בחושבו כי היא פנויה לנישואין, הוא נתן לה "כסות עינים". המדרש מסביר כי מדובר היה בבגד יפה. מדוע נתן אבימלך לשרה בגד שכזה? אמר רבי יוחנן עשה לה כסות שיהיו מביטים בה (בכסות) ולא בנויה (ביופייה של שרה). מאמר חז"ל זה מעביר מסר חשוב ביותר. שמלה יפה מסיטה את תשומת הלב מהגוף עצמו. לפיכך, טוב וראוי לשמלה שתהא פרחונית ומקושטת בכל צורה שהיא, בתנאי שהיא לא בולטת במיוחד ביופיה ואינה מושכת תשומת לב מופרזת" (עמ' שי"ט).

"יש נשים המתלבשות בבגדים קודרים וחדגוניים, וכמעט שאינן מקדישות מחשבה להופעתן. ביניהן יש אפילו כאלה, הנוהגות כך מתוך רגש מוטעה של צניעות וענווה. לדוגמא, לא איכפת להן כיצד נראית הפאה שעל ראשן, והן יוצאות מביתן חבושות פאה לא מסורקת ומוזנחת. בנוסף לכך, הן לובשות שמלות חסרות צורה וצבע, משוללות כל חן. סגנון לבוש כזה גורם תחושת אי נוחות לרוב הנשים, היודעות להעריך טעם טוב ולבוש אסתטי, ולכל הפחות מצפות מאשה שתקפיד על הופעה נאה ונעימה. התלבשות בבגדים קודרים ועלובים אינה מעשה מצער ובלתי חברותי בלבד, בנוסף לכך יש כמה סיבות חיוביות ביותר מדוע נשים ובנות צריכות להקפיד תמיד על הופעה נאה ולבוש נעים לעין… תכשיטים הינם חלק טבעי מלבושה של האשה, בתנאי שהם נעימים ועדינים. מותר אפילו לענוד תכשיטים במקומות ציבוריים… למעשה אנו מוצאים בחז"ל שאפילו נשים חשובות ביותר, כאשתו של רבי עקיבא, ענדו תכשיטים" (עמ' שצ"ח).

"המדרש (ויקרא רבה יג, ד. וכן מובא בתוספות חגיגה ט ע"ב) מביא משל מיוחד מאוד: "יאי עניותא לברתיה דיעקב כערקתא סומקתא לסוסיא חיורא" כלומר, נאה מיעוט [תכשיטים] לבת ישראל, כמו סרט אדום הקשור סביב צוארו של סוס לבן. נראה כי כוונת חז"ל היא: סוס לבן נחשב לבריה אצילית ביותר. חבל לקשט חיה כזו במידה מופרזת, המסתירה ומסווה את יופיו הטבעי של הסוס. ברם, סרט אדום הקשור סביב צוארו של סוס לבן הינו קישוט מתאים ואף ראוי לשבח. חוט זה הוא פריט קטן, המבליט את מראהו האצילי של הסוס הלבן ואת יופיו, שהרי הצבע הלבן נראה יפה במיוחד בתוספת מעט צבע אדום המנוגד לו. כך לגבי השימוש במיעוט תכשיטים במקום הפרזה והגזמה. חינה של בת ישראל וענוותנותה אינם מוסתרים כאשר היא עונדת לגופה תכשיטים בטוב טעם – נהפוך הוא, התכשיטים תורמים לחן, לאצילות ולמראה הטוב בהם התברכו בנות עמנו במידה גדושה" (עמ' ת"א).

"השימוש הנכון באיפור משפר את הופעת האשה ויוצר תדמית בריאה, מאושרת ונעימה לעין" (עמ' ת"ו).

הצטרף לדיון

17 תגובות

 1. להוי ידוע שמה שכתב השואל "אחד רצה לומר" בלשון זלזול, כוונתו להגאון הגדול רבי יצחק מרדכי הכהן רובין, רב בשכונת הר נוף בירושלים, ואב"ד בבית הדין של הרב ניסים קרליץ. המפורסם בספריו "מראה כהן" על הלכות נידה ו"ארחות שבת" על הלכות שבת.

  וכך אמר הגר"י רובין אמר בשיעורו: "הלכות צניעות אי אפשר לכתוב בסנטימטרים…" אז איך אשה תדע מה נקרא צנוע? לפי מה שתגיד כל אשה נורמלית שתסתכל עליה! (והדגיש: "לא אשה קנאית, ולא משמרת הצניעות, ולא "משמרת המודעות"… ואדרבה אשה שכן מתלבשת בצורה מכובדת ויפה, אשה 'נאורה' ולא שהולכת מרופט…"), אם תגיד לה שזה לא מתאים לאשה חרדית הרי זה סימן שצריכה לשפר".

  ואכן כל אשה חרדית יודעת ומרגישה בעצמה איזה בגד פרוץ ואיזה לא, מה מודרני מדי ומה צנוע ושגרתי, איזו פאה נחשבת לארוכה לפי מנהג המקום ואיזו נחשבת לקצרה.

  והעסקנים המתעסקים בצניעות היו נוהגים להטריד את גדולי הרבנים בשאלות מעין אלה, והיו אומרים "תשאלו את אשתי", והרבנית היתה מפנה לאיזה מורה או איזה פיאנית שמבינה בדבר, ואותם עסקנים היו הופכים זאת ללעג, "ראו מי פוסקת ההלכה שלנו".

  אך אין זה קשור כלל לפסיקת הלכה אלא להבנת המציאות, ובזה אשה חרדית פשוטה מבינה היטב.

 2. מה דעת הרבנים המשיבים על החוברת "הרימו מכשול מדרך עמי"? (חוברת תגובה לספר "עוז והדר לבושה")
  הרי נראה בברור שהרבה דברים מחבר "עוז והדר לבושה" הביא מעצמו ללא כל מקור הלכתי וסיבה הלכתית… וגם דברים הנראים תמוהים כמו עידוד בנות להיראות "במיטבן" תמיד גם כשלא בפני בעלה (ב"מיטבן" זה לא להראות סביר בכדי שלא לעשות חילול ה' אלא זה "לגרום הנאה לכל מי שפוגש אותי".. כלשון הפרסומת לספר. האם זו דרך התורה? כי לי זה נשמע משונה מאוד)
  ראיתי שיש גם הקלטה של הרב מוצפי בוכה על הבעיה החמורה שיש בספר כשראה את החוברת תגובה

 3. אינני מכיר את החוברת הזו, ככלל הספר עוז והדר לבושה מאוד מאוזן ופחות או יותר מסביר את הדרך הנהוגה היום בבית יעקב, תוך שימת לב לשילוב בין חובת הצניעות, לבין המקום האמיתי הנכון והטוב שיש לאשה שטבעה הבסיסי להראות טוב. חשוב לדעת, שמו שאי אפשר להרגיל גבר להיות רעב בלי אוכל אי אפשר להרגיל אשה להראות גרוע, וזה דבר שחז"ל ראו בו צורך גמור וכלשון הגמרא במועד קטן [בתרגום חופשי] שאפילו אשה זקנה עם רגל אחת בקהר האיפור צבחינתה בחול המועד הוא צורך בסיסי גמור ואינו נחשב מלאכה האסורה. ולכן, הנושא של לבוש נאה המכבד את בעליו הוא לא נושא של "חילול ה'" או לא, אלא נושא של המקום למימוש הצורך הטבעי הבסיסי הזה לפי דיני התורה וגדריה, וחשוב להבין זאת. מי שאינו מבין זאת, כל חוברת שיוציא היא חסרת טעם בעיני.

 4. ראוי להדגיש שהחוברת הנ"ל "הרימו מכשול" מנוסחת בעזות וחוצפה, והכותב לקח משפטים בודדים מתוך הספר "עוז והדר לבושה" והוציא אותם מהקשרם, כאשר המחבר הרב פאלק דיבר באנגלית והתנסח בהתאם וגם כשכתב "לגרום הנאה למי שפוגש אותי" מעולם לא עלה על דעתו שגברים יהנו מאותה אשה חלילה (ופשיטא שהגבר צריך לשמור על עיניו) אלא התכוון לאשה הנפגשת עמה, שלא תגעל ממנה אלא תהנה לראותה.

  ובאופן כללי המחבר הנ"ל החמיר הרבה מאוד וממש מגוחך שגם כל החומרות שלו לא מספיקים להם, עד שהם נזקקים להשמיץ אותו כך.

  וכנגד מה שציין המגיב שאיזה רב בכה על הספר, יש להדגיש שספר זה קיבל את הסכמותיהם של כל גדולי הדור המחמירים ביותר, ולא ראו בו שום פסול. וכל מה שכתב שם הוא שהאשה תתקשט בטוב טעם אבל לא באופן חריג, וכך היא הסכמת הפוסקים, ואכמ"ל.

 5. ליהודה
  יש עוד חומר שאני צריך לעיין בו ולברר את טיבה של החוברת
  אבל מהתרשמות כללית נראה שרוב מה שנכתב בה הוא אמת ורק מהבנה קלילה בדברי הרב פאלק בעניין ההקפדה שלו על החצאית שלא תהיה ארוכה וההקפדה שלו על לבישת גרביון בצבע גוף אני כבר מרגיש את הדיסוננס בין דבריו לדברי גודלי ישראל מכל הדורות עוד מתקופת חז"ל
  ובנוגע למה שאתה טוען: "מעולם לא עלה על דעתו שגברים יהנו מאותה אשה חלילה (ופשיטא שהגבר צריך לשמור על עיניו) אלא התכוון לאשה הנפגשת עמה, שלא תגעל ממנה אלא תהנה לראותה."
  אני לא יודע מה עלה בדעתו… אבל ממה שהאישה כתבה עולה דבר אחד.
  מהלשון "למי שפוגש אותי" מובן שלא מדובר על מפגש נשים בלבד שאם כך היה צורך לכתוב "למי שפוגשת אותי"
  אם היא כותבת "פוגש" משמע שזה בין לזכר ובין לנקבה!

 6. אין מקום ל"דיוקים" כאלו ואחרים, באופן כללי הספר המדוייק ביותר והמאוזן והנכון ביותר מבחינה הלכתית והשקפתית, המתאים ביותר להנהגת בית יעקב כפי שמתחנכות בנותינו, שזה הכי חשוב לדעתי, הוא הספר הזה עוז והדר לבושה, ולכן אנחנו ממליצים עליו ומעיינים בו.

 7. למגיב נחום היקר,
  למרות שאתה באמת משתדל להשמיץ את הרב פאלק זצ"ל ככל יכולתך, אתה צריך להבין שהוא היה דובר אנגלית, ובאנגלית אין הבדל בין זכר לנקבה, והוא יכל לכתוב "לכל מי שפוגש אותי" ולהתכוון לכל מי שפוגשת אותי, ולא צריך לדייק בדבריו כאילו מדובר ברש"י על התורה.

  על חצאית שלא תהיה ארוכה כבר דנו גדולי ישראל והכריעו כדעת המשנ"ב שאין צורך בחצאית עד הקרסול, ומנהג ישראל להחמיר וללבוש גרביונים וכן הלכה, ונקבעו תקנונים לסמינרים, ואין שום בעיה של צניעות עם חצאיות אמצע הרגל כפי שנהוג שם, וגם עם גרביונים בצבע הרגל כאשר מעיקר הדין אין צורך בזה כלל.

  וכבר מילתי אמורה שהמחבר עוז והדר לבושה החמיר חומרות רבות במקומות רבים, והגאון בעל שו"ת בני בנים כתב לו ש"סמך על מקצת גדולים לאסור על כל העולם… העתיק קול קורא שיצא בארץ ישראל שיש בו צירוף הלכות ברורות עם ענינים שאינם בשלחן ערוך… ואין מורים מתוך קול קורא, כי אחד מחבר את הנוסח ומחתים אחרים, ורוב החותמים סומכים על החותמים הראשונים בלי להתעמק בפרטים, ואי אפשר לעמוד על מקור הדברים וסמכותם, ותשובה מנומקת אחת שווה כרוזים הרבה אפילו כשחתמו גדולים על הכרוז עצמו, וכל שכן כאן שרק היה למראה עיניהם".

  וכן בספר "ועלהו לא יבול" הביא עדות נכדו של הגרש"ז אויערבאך, שסבו התאונן בפניו על הפשקווילים: "בשנה האחרונה לחייו של סבא, פורסמו מודעות בענין צניעות במלבושי נשים, שכתוב בסופן שהמכתב היה למראה עיניו של הגרש"ז אויערבאך. היה נשמע מניסוח הדברים, שכל מה שכתוב במודעה היה בהסכמתו. זכור לי שסבא הקפיד על כך ששינו את מה שאמר, וכתבו שם דברים לאיסור, דברים שחשב ואמר בפירוש שמותר".

  ומה רב הגיחוך, שהקיצוניים לאידך גיסא רואים את הרב פאלק כמיקל גדול, ומשמיצים אותו ע"י דברים שהוצאו מהקשרם, לא נותר אלא לגחך על זה.

 8. לא הייתי מזלזל כל כך בקול קורא שמפורסם על ידי משמר התורה, אני יודע שהם כן יושבים על כך ודנים ומחליטים בהתאם לנהוג בבית יעקב.

 9. התכוונתי לקול קורא ישנים, שהיו למראה עיני הרב פאלק.

  בי"ד משמר התורה זה ענין אחר לגמרי, פשרות בין המחמירים והמקלים המרכיבים את הבי"ד. יכול להיות טוב עבור תקנון של בית ספר, אבל עדיין לא תחליף לתשובה מנומקת. רצו שהגריש"א יתן לזה תוקף של סנהדרין, הוא צחק.

 10. זה לא רק נושא של תקנון לבית ספר, אלא אנשים באמת נבוכים וכל הזמן שואלים, וטוב שמישהו מנסה לתת הגדרות הלכתיות לפי המקובל והנהוג בקרב בציבור יראי ה', זה חשוב.

 11. ליהודה
  לצערי אין לי הרבה זמן לדון כאן בעניין אבל אני אכתוב בקצרה

  אין לי לי כל עניין "להשמיץ את הרב פאלק זצ"ל" ממש ממש לא…
  אני רק לא מבין איך ניתן לעמוד על כך וממש להקפיד שבנות ילכו דווקא עם חצאית שלא ארוכה
  אם כבר נגיד שאפשר לא ארוך למי שרוצה…
  אבל להקפיד דווקא קצרה? זה מאוד משונה ולא נראה כמתאים להשקפת גדולי ישראל מכל הדורות (ואין צורך להביא מקורות)

  בהזדמנות אשמח לדון כאן על מיקום השוק שמרבים לדבר בו ה"קנאים"

 12. אשמח אף אני לדון בזה, אבל כדרכי אסגור את כל הפינות, גם לדעת הסוברים שהשוק הוא למטה מהברך… וזה החלי:

  כתב הרא"ש (ברכות ג', ל"ז) "אמר רב ששת, שיער באשה ערוה (פירוש) לנשים שדרכן לכסות שערן, אבל בתולות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות ק"ש כנגדן", ולא רק הרא"ש כתב זאת, אלא גם השיטה מקובצת (ברכות כ"ד) לגבי שיער שחוץ לצמתה. וכן כתב המאירי (שם) לגבי שיער הבתולות ושיער שחוץ לצמתה: "לענין ק"ש, ובלבד במה שאין רגיל בה, אבל פניה וידיה ורגליה וקול דבורה שאינו לזמר ושער היוצא חוץ לצמתה אין חושש להם… וכן כתבו אחרוני הרבנים, ששיער הבתולות אף על פי שכולו מגולה מותר".

  וכן כתב הרשב"א בשם הראב"ד (שם) לגבי שיער שחוץ לצמתה: "ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להם, מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד". וכן כתב הראבי"ה (חלק א' מסכת ברכות סי' ע"ו) לגבי שיער הבתולות: "אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור". וכן בהגהות מיימוניות (הלכות ק"ש פרק ג' הלכה ט"ז) לגבי שיער הבתולות: "אבל בתולה הרגילה בגלוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור".

  וכן המרדכי (מסכת ברכות פרק ג' רמז פ') הביא דברי הראבי"ה. וכן בספר אוהל מועד (שער ק"ש דרך ה' נתיב ה', והוא אחד מן הראשונים) כתב כן לגבי שיער הבתולות ושיער שחוץ לצמתה, שאין חוששין כיוון "שהוא רגיל באותו שיער". וכן הביא בשו"ת מהר"ם אלשקר (סי' ל"ה) בשם בעל המכתם. והנה לנו עשרה ראשונים המתנבאים בסגנון אחד.

  ולא רק לגבי שיער מצינו בדברי הראשונים להתיר מה שדרכו להיות מגולה, אלא לגבי כל שלושת הדברים המוזכרים שם: שוק, קול, ושיער. לגבי שוק, כתב בספר האגודה (מסכת ברכות פרק ג' סי' ע"ג) וזה לשונו: "שוק באשה ערוה, במקום שדרך לכסות". דהיינו שאינו ערווה במקום שאין דרך לכסות.

  וכן משמע מתוס' הרא"ש (ברכות דף כ"ד), "שוק באשה ערוה. דלא תימא פעמים שהאשה מגבהת בגדיה ואין דרכה להיות מכוסה, קמ"ל דהוי ערוה". וכן בשיטה מקובצת (שם): "קא משמע לן שאע"פ שפעמים הוא נגלה, דינו כמקום מכוסה שהוא מביא לידי ערוה". ומשמע שהוא ערוה מחמת שרק לפעמים הוא נגלה, ודרכו להיות מכוסה, אבל אם אכן היה דרכו להיות מגולה, אין בו ערוה.

  וכן משמע מראבי"ה (שם) ומהמרדכי שהביאו, וזה לשונו: "וכל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה [דהיינו שוק, קול, שיער] דווקא בדבר שאין רגילות להגלות, אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור, וכן בקולה לרגיל בו". משמע מדבריו שהוא הדין לשוק, שאם יש רגילות בזה, לא חיישינן, אמנם הדגיש דוקא שיער וקול.

  [וכן הזרוע עד המרפק, דינו כשוק עד הברך, וכן הביא הגרי"ש אלישיב זצ"ל בגליון צהר (ח', ונדפס אח"כ בקובץ תשובות) מה"דברי חמודות", וזה לשונו: "וצריך לפרש דשוקה אינה בכלל רגליה וכו', וא"כ גם זרועותיה אינן בכלל ידיה, ומסתבר דכל מקום לפי מנהגו, דמידי הוא טעמא אלא דדברים שרגילה שלא לכסותו לא מיקרי ערוה, משום דלא אתי בהו לידי הרהור, כיון דרגיל בהן". והביא סייעתא לדבריו מדברי הר"ן במסכת שבת (דף ס.), "נשי דידן דאזלי בזרועות מגולות". ובשו"ת יביע אומר (חלק ו אורח חיים סי' י"ד) ביאר שאין כוונת הלחם חמודות "על חלק הזרוע העליון הסמוך לכתף, אלא על הפרק שמגיע לאצילי ידיהן, שהוא המרפק, כההיא דזבחים (יח:) ולא יחגרו ביזע, שאין חוגרין לא למטה ממתניהם ולא למעלה מאציליהם אלא כנגד אצילי ידיהם, ופרש"י כנגד המרפק… ועיין בספר עוד יוסף חי (פרשת בא סעיף א) שכתב, פה עירנו בגדאד משנים קדמוניות נוהגות כל הנשים ללכת בזרועות מגולות עד סוף אצילי ידיהן, ונמצא כל הזרוע דרכו להיות מגולה, ודינו כמו כפות הידים והאצבעות שאין בהן איסור משום טפח באשה ערוה… וע"ז נתכוון הלחם חמודות להקל לפי המנהג של העיר". עכ"ל].

  וכן כתב בהגהות מיימוניות לגבי שיער וקול: "בתולה הרגילה בגלוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור, וכן בקול הרגיל בו". ונפסק להלכה ברמ"א: "אבל קול הרגיל בו, אינו ערוה".

  [וכתב הגאון רבי ישראל יעקב פישר, ראב"ד העדה החרדית, בשו"ת אבן ישראל (חלק ט' סי' ס"ג עמ' נ"ח): "נראה דאין הביאור של קול הרגיל היינו דוקא קול הרגיל, אלא אפי' קול של זמר, אם הוא רגיל בו שרי, וכן משמע לשון הגהות מיימוניות, שכתב "וקול הרגיל בו", ע"ש, וכן משמע בבית יוסף, ולפ"ז שפיר מותר בשבת בשעת זמירות שגם הבתולות משתתפות באמירת הזמירות, כיוון שהם מזמרים מקטנותן והוה קול הרגיל בו".

  וכן בספר "נחלת צבי" (לתלמיד הב"ח) כתב להדיא, "אפילו קול זמר הואיל דרגיל בה אינו בה לידי תאווה". וכן הגאון רבי דוד משרקי (מזרחי) זצ"ל, מגדולי פוסקי תימן, בספרו "שתילי זיתים" (על השו"ע או"ח סי' ע"ה) כתב דאיירי בקול זמר.
  וכן נראה מדברי הראשונים הנ"ל, שחילקו בין רגיל ללא רגיל, גם בשיער וגם בקול ובשוק. אבל לא חילקו בין שיער נאה לשיער מכוער, דיבור או שירה, ובשוק כלל אין מה לחלק.

  ובביאור הגר"א (סי' ע"ה) כתב "אבל קול הרגיל בו, כנזכר לעיל". ופירש ה"דמשק אליעזר" שכוונתו לסעיף הקודם, שבתולות שדרכן לילך פרועות הראש, ושערות הנשואות היוצאות חוץ לצמתן, מותר לקרות כנגדן, כי רגיל בהם. וכך הוא גם לשון הבית יוסף שם, "ומה שכתב רבינו אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר. כן כתבו הרא"ש והמרדכי והגהות מיימון (שם), וכתבו עוד הגהות דהוא הדין לכל קול הרגיל בה לא חיישינן".

  וראה בדברי חמודות מסכת ברכות (פרק ג'): "ודוקא קול זמר, אבל קול דיבורה שאינו זמר שמדברת כדרכה מותר כמו שכתבו תהר"י, וכתבו הגהות מיימון דהוא הדין לכל קול הרגיל בו, לא חיישינן". היינו שדימה קול זמר שרגיל בו, לקול דיבורה שרגיל בו. וכן בפרישה (או"ח סי' ע"ה) הביא בס"ק אחד להתיר קול דיבורה, ובס"ק שני כתב להתיר קול שרגיל בו].

  ולפ"ז מתורץ קושיית הב"ח באורח חיים סימן ע"ה, "לאיזה צורך נקט שוק יותר משאר מקומות מכוסין שבה", וביאר דהו"א שמותר כיוון שהוא מלוכלך בדרך כלל, וקמ"ל שאסור. ולדברינו לא קשיא מידי, כי דוקא גילוי השוק תלוי ברגילות, כמו שיער, אבל שאר איברים לא.

  ולפ"ז מובן מדוע הגמ' בברכות (דף כ"ד) הוצרכה להביא ראיה שהשוק הוא ערווה מהפס' בישעיה, וראיה שהשיער הוא ערווה מהפס' בשיר השירים. כי מדאורייתא השוק אינו נכלל ב"והיה מחניך קדוש" ואינו ערווה בעצם אלא תלוי ברגילות, וכן קול אינו ערוה בעצם, ומדאורייתא אמנם אסור לאשה לפרוע שערה אבל הוא גזירת הכתוב בלי טעם (או משום קללת חוה, או ע"פ סוד) וגם השיער אינו ערווה בעצם אלא תלוי ברגילות. ובמקום שרגילים בכל הנ"ל, אינם ערווה כלל. אבל אם היה זה ערוה מדאורייתא, לא היה צריך פסוק מיוחד לשם כך.

  וראה בספר חזון איש (הלכות ק"ש סי' ט"ז), שכתב "כל הני אינה ערווה בעיקרו, אלא חכמים אסרוה משום הרהור וטרדא". כלומר שכל הפרטים המוזכרים בברכות דף כ"ד שהם שוק קול ושיער, אינם ערווה בעצם אלא מדרבנן אסרום מחמת שרגילים להיות מכוסים ומביאים הרהור. ולכן הסיק להקל בבנות קטנות, אף גדולות מגיל שלוש, כל שגופן קטן ואינו מביא הרהור (ובנדון זה הסתפק אם הלכה כפמ"ג וכמשנ"ב והסיק שקשה להכריע).

  וכן כתב בשו"ת שלמת חיים (אורח חיים סי' פ"ו) להגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים, שנשאל "בענין נערות קטנות שמגולה השוק לקרות כנגדן – מש"כ כיון דליכא הרהור לית לן בה כי אם בערוה ממש, ומה דנקרא ערוה. הרי בהדיא אמרו "שוק באשה ערוה" וכאן איירינן בזה". והשיב: "הרי אמרו גם "קול באשה ערוה", וגם כאן לא למדו כי אם מדכתיב "גלי שוק" וגו', משמע שדרכו להיות מכוסה, וזה אינו ערוה כי אם באשת איש ובגדולה, אבל לענין במקום שאין כאן הרהור לא אמרו".

  ובהערות שם ציין לה"פנים מאירות", "דכל ערוה דרבנן הוא דוקא היכא דיכול לבוא להרהור", וציין שכן כתב הפר"ח (סי' ע"ג), וזה לשונו: "ומסתברא לי שכל אלו הדינים המוזכרים בכאן… לאו טעמא משום ולא יראה בך ערות דבר, אלא משום דמיטרד ואתי להרהורי".

  וכן בספר "אגרות ורשימות קהילות יעקב" (חלק ג' עמ' ק"ד, זכרון שאול – להגאון רבי שאול ברזם זצ"ל), הקשה דבגמ' כתובות איתא דהמגלה זרועותיה עוברת על דת יהודית, ומדוע לא נקטו לרבותא שאפילו בגילוי שוק עוברת על דת. והסיק "משמע דבגילוי שוק לא הוי עוברת על דת אע"ג שהנשים מכסות, ויש לפרש הטעם משום דשוק הוי רק מנהג הנשים לכסות ואינו מוטבע בטבעיות [דשוק הכוונה לעצם התחתון] ולכך כשמגלה לא הוי עוברת על דת, דזה דוקא במגלה מקום שמוטבע בטבעיות לכסות, ולא במה שנהגו להוסיף לכסות".

  וכן כתב הגאון רבי ישראל דוד טאוב שליט"א, האדמו"ר ממודז'יץ ארה"ב, בספרו "יד יחזקאל" (כת"י):
  "וכן מוכח דגילוי שוק אינו דת משה, והתירו גילוי שוק לפעמים, וכדאיתא (בבא בתרא נז:) אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה, ופירש רשב"ם לפי שאין דרכן להתבזות שצריכות לעמוד שם יחיפות לגלות שוק לעמוד בנהר, ע"ש. והלשון שאין 'דרכן' להתבזות, משמע שאין כאן איסור, דאי הוי איסור הוה ליה למימר 'שאסור' להתבזות.

  וכן במועד קטן מוכח דמותר, דאיתא (בדף יח:) "אמר בר הידיא לדידי חזי לי ימה של טבריה דמפקי לה משיכלי דמני כיתנא בחולא דמועדא", ע"ש, ובשו"ת מהרי"ט (חלק א' סי' פ"ג) כתב דהנשים הן הן שעשו הכביסה על ימה של טבריה, ואם כן מוכח שמותר לגלות שוקה לצורך כביסה, ואף שאמר אביי שם מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי, דלמא שלא ברצון חכמים עבדי, היינו משום חולו של מועד, ואם היה אסור מחמת גילוי שוק, אמאי אמר דלמא שלא ברצון חכמים, וודאי שלא ברצון חכמים עבדי, וכן האיך היה הוה אמינא לבר הידיא להביא משם ראיה. אם כן מוכח דלית בגילוי שוק דת משה, דאי הויא דת משה לגלות, לא היה מותר בשום אופן". עכ"ל.

  וע"פ הנ"ל הרווחנו טעם לזכות את הגרש"ז אויערבאך זצ"ל במה שכתב בספרו "מנחת שלמה" חלק ב' (סי' ק"ג אות ט"ו): "לענין שוק ידוע שיש סוברים שזה רק הירך אבל רבו החולקים על זה, ולכן צריכים ודאי להקפיד שלא לצאת לרחוב בלי גרביים, אבל אין לגעור במקום שההמון הפשוט לא מקפיד על כך". וכן בספר "מעדני שלמה", כתב בזה"ל: "חובת לבישת גרביים (כיסוי הרגל מתחת לברך) תלוי הדבר במנהג המקומות, ובמקום שלא נהגו ללבוש אין לגעור בהן. ואף שלרוב הפוסקים הרגל התחתון חשיב שוק וצריך כיסוי, יש להן על מי לסמוך, שהרי דעת המשנה ברורה דלא הוי שוק".

  וכן כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ הנ"ל, לאחר שהקדים שאין רצונו לתקוע עצמו בדבר הלכה אודות מיקום השוק, אבל תקף את הרב השואל (שעסק הרבה בזה והריץ מכתבים לכל הגדולים) שכתב "וזה פשוט וברור, אין בזה דעות ומחלוקת", שאין זה נכון כי בסדרי טהרות להגה"ק מראדזין זצ"ל הוכיח בפ"ק דאהלות דדעת הרי"ף והרמב"ם וכן דעת הרע"ב דשוק ששנינו במתניתין דאהלות הכוונה למן הארכובה ולמעלה, ושוק האמור באדם ה"ה כשוק האמור בבהמה". עכ"ל.

  ועוד כתב, "אי אפשר לעניות דעתי להוציא דברי הפמ"ג בסי' ע"ה מפשוטם, וכפי שהבינו אותו המשנה ברורה והחזון איש והפת"ע דכוונת הפמ"ג הוא דר"ח לא כיון אלא על למעלה מהקניא, ואף שהחזו"א העיר עליהם ממתני' דאהלות, מ"מ לא משוי להו כטועה בדבר משנה, ורק מסיק "וקשה להכריע בדבר".

  עוד הביא ראיה ממסכת בבא בתרא (נ"ז) "שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה", ופירש רשב"ם "שצריכות לעמוד שם יחפות לגלות שוק", וכתב הגריש"א: "מלשון הגמ' דקאמר שאין דרכן להתבזות, משמע שאין בזה משום סרך עבירה, ואינה עוברת בזה על דת משה או יהודית, אף ששפת הנהר הוה מקום פרהסיה ובני אדם עוברים ושבים שם כדמשמע בסוגיה שם".

  וכן כתב הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א בספר "אום אני חומה" (ח"ב סי' ק"ב) לגבי גרביים שקופות, "כיון שאיכא שסוברים דלדעת המשנ"ב ליכא איסורא, להכי אין למחות בביתו בתוקף ולהכריח לזה אלא באמירה נעימה".

  ו"כוותיה ולא מטעמיה", דהגאונים הנ"ל סמכו על המשנ"ב, וכבר הקיפוהו ראיות רבות לדחות דבריו, ולהוכיח שהשוק הוא החלק התחתון של הרגל, וגם נראה כך בפשטות. אבל לדברינו אתי שפיר, דאין לפקפק במנהג בנות ישראל הקדושות.

  וכן כתב הגאון רבי יצחק עבאדי שליט"א בשו"ת אור יצחק (חלק ב' או"ח סי' ל'), וזה לשונו: "בשוק באשה ערוה כבר כתבנו במקום אחר ששוק הוא מן העקב עד הברך, דמן הברך ולמעלה נקרא ירך, ודלא כמשנה ברורה בשם הפמ"ג ועוד אחרונים שהסתפקו בזה. ולכך תמיד החמרתי בזה לאשר שאלוני. אבל לפי דברי האגודה, שכתב מפורש ששוק באשה ערוה תלוי בדרך לכסותו, א"כ הכל תלוי במנהג המקום. וכן נראה לפי הלחם חמודות".

 13. לרבנים המשיבים
  לא קראתי את הספר "עוז והדר לבושה"
  אבל מהסתכלות כללית ותגובות קוראים שונים אני מבין שהמחבר כן עומד על כך שיש עניין ללבוש חצאית קצרה בדווקא וכביכול גם "מתיר" חצאית ארוכה.. אבל "בדיאבד" (כביכול)
  וידוע שיש בביתי יעקב שונים שאומרים את הדעה הזו ובת שבאה עם חצאית ארוכה יכולים ללעוג לה והם ממש נלחמים ב"תופעה" לצערינו
  אמירות כמו "מתנחלת" "מודרנית" ושאר ירקות… נשמעו לא פעם

 14. חצאית צנועה עד אמצע הרגל – 10 ס"מ מתחת הברך – זה בסדר, וזה לא נקרא קצרה. אני מניח שההתנגדות היא רק למשהו רחובי שנסרך על הארץ ומתנפנף לכל עבר. עכ"פ כל אחד יבחר לאן הוא רוצה לשלוח את בנותיו ללמוד, אבל הכלל הכי חשוב בחינוך, הוא להראות בבית, שהרבניות המחנכים ועוד כולם בני תורה שיודעים את אשר לפניהם ונוהגים בצורה הכי טובה, אם ילד מתחנך לביקורת על המוסד בו הוא לומד, סופו שיבעט בכל והדברים ידועים. לכן צריך להזהר מזה מאוד. רוב נחת.

 15. אכן זה לא באמת "קצרה"… התכוונתי שיש העומדים על כך שהחצאית לא תהיה ארוכה עד אזור הקרסול (שלא כמו דעת גדולי ישראל מכל הדורות)
  והם מתנגדים באופן כללי לארוך בגלל סברות שונות ומשונות
  ולא מדובר על דברים חריגים ורחוביים אלא הדוגמא רגילה של בית יעקב

  ואני מבין שאתם מסכימים איתי בעניין הזה…

  דבר אחרון שרציתי לשאול, יש פסקים שמתפרסמים מידי פעם עם חתימות של גדולי הרבנים מדורינו (הרב אלישיב זצ"ל וכד') על כך שצריך להקפיד שלא ללכת בגרביים בצבע גוף
  מה ההסבר לפסקים הללו?
  יש גם הרבה הסכמות מגדולי ישראל מכל העדות לספר "בגדי תפארתך" וחלקם בהסכמות אומרים שהם אוחזים שאכן חייב לכסות כל הרגל בחצאית עד הקרסול ואסור ללבוש גרבים בצבע הגוף וכולם שם מעודדים ללכת עם חצאית ארוכה וכו' ותומכים בסברא שמה שדיבר המשנה ברורה בעניין אורך החצאית הכוונה לכיסוי כל הרגל ולא רק עד אחר הברך…
  מה דעתכם על כך? (הרי החתימות שם אמת ודאי)
  הרי אם באמת כוונת המשנה ברורה לכך
  אין שום בסיס לפוסקים שאמרו שניתן ללכת בגרבים בצבע גוף שהרי נסמכו על דבר שאינו נכון…

 16. העיקר להלכה הוא שמתחת הברך אינו מקומות המכוסים, ומה שיש חובה ללבוש גרביים הוא רק משום שכך מנהג נשים צנועות והוא דת יהודית, וכדעת המשנה ברורה, ועל פי זה הורה הגרי"ש אלשיב שגם גרביים בצבע גוף או שאינן אוטומות מועילות, עד כמה שבכך נהגו, שהרי לא נהגו ביותר מכך ואין בזה משום דת יהודית אלא כפי המנהג ולא יותר, וכידוע כך גם דעתו של בעל האגרות משה כפי שהבאנו פעמים רבות מדבריו בזה לענין ימי נדה ועוד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל