לתרומות לחץ כאן

ט' קבין בערב ראש השנה

שאלה:

מי שנכשל במזיד בהוצאת זרע לבטלה, וחושש לטבול במקווה מצד קורונה ומצד איסטניסט-

1. יכול להיטהר בט' קבין?
2. זה מועיל גם לתוספת טהרה כמו טבילה רגילה במקווה לפני שבת וגם לפני ראש השנה, יום כיפור ושלושת הרגלים?
3. בערב ראש השנה וערב יום כיפור ראוי להחמיר יותר לטבול במקווה ממש למרות החששות של קורונה ואיסטניסט?

יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בשאלות אלו?

תשובה:

שלום וברכה

הטבילה בערב שבת ויום טוב, מעבר לחשיבותה כאשר האדם טמא טומאת קרי, יש בה ענין גדול על פי סוד. על פי הידוע מהאר"י הנשמה יתירה באה לאדם בטבילה במקווה של ערב שבת, לכן כדאי מאוד להקפיד על כך, וראה של"ה במסכת שבת, סידור יעב"ץ, יסוד ושורש העבודה, ברכי יוסף סי' רס ועוד.

דין תשעה קבין אינו מקביל למקווה קדושת שבתויום טוב, זו הלכה מיוחדת בטומאת קרי, שבעצם מעיקר הדין אינה מחוייבת בטבילה בזמן הזה אלא מתקנת עזרא, ומקורה בגמרא בברכות דף כב עמוד א, שם שנינו:

תנו רבנן , בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור. נחום איש גם זו לחשה לרבי עקיבא ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי ובן עזאי יצא ושנאה לתלמידיו בשוק. פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא: חד תני שנאה וחד תני לחשה. מאן דתני שנאה, משום בטול תורה ומשום בטול פריה ורביה, ומאן דתני לחשה, שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אמר רבי ינאי שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה, וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו. עד כאן. והיינו שתכליתה ל קולא זו למנוע ביטול תורה בהליכה למקווה, וביטול פרייה ורבייה, שיש שהיו נמנעים מלשמש כדי שלא יזדקקו לטבול.

על פרטי הלכה זו ואופן קיומה ראה כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל