תרומות – לחץ כאן

מחבת חלבי בן יומו שטיגנו בו בשר

שאלה:

שלום וברכה,
א. האם מחבת חלבי בן יומו שטיגנו בו בשר נחשב כאיסורא בלע ולא תועיל לו הגעלה כי אם ליבון (על פי שו"ע יור"ד סימן קכא סעיף ד'), האם די בליבון קל? האם אין אפשרות להגעלה? (נפקא מינא עכשיו שממתינים להגעלת כלים לקראת פסח ומגעילים גם הטרפה של בשר וחלב).
ב. בכמה תשובות באתר החשוב שלכם מודגש שאין להגעיל מחבת שיש בו כתמי שומן שרוף, והמקור מאו"ח סימן תנ"א סעיף ג' בדין החלודה. יש להעיר שהמ"ב מבאר בדין החלודה שיש חשש לממשות איסור (חמץ גמור) תחת החלודה, שונה הדבר בשומן שרוף שניקו וחזרו וניקו בחומרי ניקוי ונראה שבטל לחלוטין שם חמץ ממנו.

תשובה:

שלום וברכה

מחבת חלבי בן יומו שטיגנו בו בשר זה איסורא בלע, ואם הטיגון היה בלי רוטב זה מצריך ליבון חמור. באופן שדי בהגעלה שמשתמשים בשמן בכמות רבה וכדומה, כיון שלא ניתן להגעיל מחמת שלא ניתן לנקותה היטב [הגעלה מצריכה ניקוי יסודי] די בליבון קל.

הנושא אינו ממשות החמץ, אלא שהשומן השרוף הדבוק יש בו ממשות שומן… כלומר היא לא נקייה ולא ניתן להגעיל כלי שאינו נקי.

Join the Conversation

8 Comments

  1. שלום וברכה,
    א. לכאורה נראה מהשוואת ההלכות (יור"ד סימן קכ"א או"ח סימן תנ"א) שיש הבדל בין חמץ לטרף גם כשמדובר באותם נתוני טיגון ואין אפשרות להגעיל יחד מחבת (בן יומו) הנטרף מבשר וחלב למחבת שרוצים להכשירו מחמץ לפסח.
    ב. מדוע אין לראות את השומן (שכבר אין בו לחלוטין תואר חמץ) כבטל לכלי וכדאיתא במ"ב סימן תנ"א ס"ק ע"ו בטלאי של בדיל?

  2. 1. באופן כללי גם בחמץ מקפידים לכתחילה לא להגעיל בן יומו.
    2. טלאי זה נעשה ברצון ובאמת חלק מהכלי, ליכלוך הוא ליכלוך…

  3. לגבי השאלה הראשונה, האם זה נכון שישנה קולא של הגר"ז שמחשיב דבר כזה כהתירא בלע, מפני שרק אם בשר וחלב התבשלו ממש ביחד רק אז נחשב איסורא בלע?

  4. להלן דברי המאירי במסכת ע"ז ע"ה ע"ב: "כלים שהכשר שלהם בהגעלה צריך שיעביר חלודת האיסור תחלה בשפשוף שאין הגעלה לשמנינות שהוא בעין והוא שאמרו אך את הזהב מכאן שצריך להעביר חלודה לא יכול להעבירה מכל וכל פי' חכמי צרפת שהנשאר הרי הוא כעין מה שאמרו בטבילה שמיעוטו שאין מקפיד עליו אינו חוצץ". משמע מדבריו ששומן שרוף ( שומן שאינו בעין) אינו חוצץ בהגעלה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל