לתרומות לחץ כאן

יין נסך ובישול עכו"ם גר עם בני משפחתו

שאלה:

בסיס האיסור בפת ובישולי גויים וגם ביינם (כשאין מדובר בעובדי ע"ז) הוא קירבה. מה לגבי גר שנתגייר ועדיין גר עם ההורים ואין משפחתו עובדי ע"ז ואף הם מכירים את כללי הכשרות והוא הנהיג בביתו רק אוכל כשר ובכלים שהכשיר. האם עדיין צריך לחשוש מיין ומבישולי אמו? שהרי היא המשפחה שלו ולא שייך פה איסור קירבה והיא גם יכולה להיעלב אם לא יאכל מבישוליה רק כי היא גויה או אם יתערב בבישולה.

תשובה:

בספר משנת הגר עמ' קע"ה הבאנו נדון רחב בענין זה לגבי גר שרוצה לאכול תבשיל שהוא עצמו בישל בגיותו, האם מותר או אסור, ושורש הספק הוא האם אומרים באופן זה לא פלוג, לומר שחכמים לא חילקו בתקנתם, והטעם אינו משנה את התמונה הלכה למעשה או לא, אבל כאן הדין חמור יותר שכן הלכתית בעצם הם לא קרובים, ורק מדרבנן אסרו לגר להתחתן עם אחותו גם לאחר שהיא מתגיירת, שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה, ולכן כאן ודאי אין להקל.

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. מדין לא פלוג אני מבין. אבל מאחר שאינם קרוביו מדין תורה יעלה על הדעת שנחשוש לקירבה של גויים? הרי הוא גר עם משפחתו ולא ראיתי בית דין בימינו שמורים לגר לעזוב את ביתו ובוודאי גם לא חושש לנגיעה או ייחוד עם אחותו או אמו

 2. זה נדון אחר, וגם על כך כתבנו בהרחבה, אני מעתיק לך
  האם במשפחה שעברה גיור והם לפי תורה כזרים זה לזה, יש איסור יחוד בן אמא לבן ואבא לבת? תודה

  תשובה:
  שלום רב.

  בענין זה נחלקו הדעות: יש שסוברים, שהואיל והסיבה לכך שאב מותר לנשק את בתו או להתייחד איתה היא משום שטבע האדם הוא שלא יבואו לחטוא יחד, דין זה נוהג גם לאחר שהתגייר ובטל יחס הקירבה שביניהם [גר שנתגייר כקטן שנולד דמי], ויש שהחמירו בזה, בפרט לענין אופני היחוד והקירבה האסורים מדאורייתא, והמיקל בכך יש לו בהחלט על מה לסמוך.

  מקורות:

  בשו”ת אגרות משה אבהעא”ז ח”ד סי’ סד כתב שאין כל איסור בדבר, והגיורת מותרת בכל ניהוגי הקירבה המותרים בין אב לבתו, אולם, בשו”ת להורות נתן ח”ז סי’ פ]ז מחמיר בענין זה, וראה שו”ת בצל החכמה ח”ד סי’ יד שנסתפק בדבר ונקט להחמיר בזה לענין דברים האסורים מדאורייתא. למעשה, בעת הצורך, יש אילן גדול לסמוך עליו להקל בענין זה. הובאו הדברים בס’ משנת הגר פרק יד סעי’ לד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל