הוצאת שער מהמטפחת

שאלה:

שלום לרבנים ידועה שיטת המקלים שלאישה מותר להוציא פוני מהשער שתי אצבעות. האם אותו הדין יהיה מותר גם לאישה שלא מוציא שערות מעל המצח להוציא שתי פיאות מהצד ממקום מעל המצח ? יישר כח

תשובה:

שלום רב,

אכן האגרות משה (אבה"ע א' סי' נח) כתב שמעיקר הדין אפשר לגלות מקצת שערות ראשה, וביאר שכוונתו עד לרוחב שתי אצבעות ולא יותר. נראה שגם לדעתו יהיה אסור להוציא מהצד גם באופן שהיא תכסה עד המצח, משום שהמקור לדבריו הוא מדברי הרשב"א כפי שהוא הבין את כוונתו שהסיבה לגילוי מקצת השערות הוא משום שהוא רגיל בהן. כלומר, כנראה מעל המצח מעט שערות זה נחשב עוד שהוא רגיל בהם, אבל במקומות אחרים שנהוג לכסות ועתה היא רוצה לגלות זה לא נחשב שרגיל בזה, ולכאו' גם לשיטתו ברשב"א יהיה אסור.

מלבד זה אני מצטט לך כאן את דברי השדי חמד בנושא. (וחשוב לדעת שגם כמובן החתם סופר חולק על האגרות משה).

כרך ד' אסיפת דינים אות ד' ערך דת יהודית (בחלק מהמהדורות עמוד 1930). והביא מרבני סלוניקי שיצאו נגד מי שרצה להתיר גילוי שיער "מחוץ לצמתן", וכך כתב שם:

"ואסרו בגילוי שער ואפילו קצת מחוץ לצמתן ואשר יעשה בזדון ולבבו פונה היום באמרו כי אין איסור בזה הרי הוא מופרש ומובדל מעדת ישראל ומין ואפיקורוס הוא לא יאבה ה' סלוח לו וכו'. והעבירו קול כרוז במחנה העברים להודיע לכל קהל עדת ישראל הסכמה הלזו ולא היה פוצה פה ומצפצף כי כל העדה כולם קדושים ואמרות טהורות אשר דבר בקדשו הרב מוהרא"ק הנ"ל הלא הם כתובים על ספר משא חייס למרן הגר"ח פלאג'י לך נא ראה להבות דב"ק וכתב שס דקצת חכמים בעיניהם שלמדו בבחרותם ושנו ופירשו מדרך החיים רצו לפקפק בהםכמתם ותלו עצמם באילן גדול הרב מוהר"ם אלשקר אמנם טח עיניהם מראות מהשכיל לבותם ותלו בוקי סריקי באיש אלקים קדוש דכל השקלא וטריא שלו היא במה שנשאל במקומות שנהגו מימי קדם דור אחר דור לגלות הנשים שער היוצא מחוץ לצמתן אס יש בזה משום שער באשה ערוה ומה דמות יערוך להתיר גילוי שער כל הראש לילך פרוטות ראש או אפילו רק גילוי קצת משערותיהן ובמקום שנהגו משנים קדמוניות איסור בדבר מהיכא תיתי להתיר והרי בתשו' מוהרמ"א הנ"ל מבואר דאפילו אשה ממקום שנהגו איסור בגילוי שער היוצא חוץ לצמתן אם תלך למקום שנהגו היתר ודעתה לחזור למקומה אסורה לגלות כחומרי מקום שיצא משם ואיך יעלם על הדעת להתיר במקום שנהגו איסור לשנות המנהג חלילה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל