פדיון כפרות עכשיו

עונה בשלשה חודשים הראשונים של הריון, גילוי שיער בפני ספרים

שאלה:

האם מה שאמרו חז"ל ששלשה חודשים ראשונים תשמיש קשה לולד פוטר מעונה ,ואיך צריך לנהוג בזה?
האם מותר לאשה ללכת בלי כיסוי ראש ליד ספרי קודש.תודה

תשובה:

שלום וברכה,

לענין תשמיש בג' חודשים הראשונים של הריון- בזמנינו לא נוהגים להקפיד על הענין הזה.

אשה מותרת ללכת בלי כיסוי ראש בפני ספרי קודש.

מקורות:

בספר חסידים סימן שפ כתב "והיה מן הדין לאסור מלשמש כשאשתו מעוברת בחדשים שקשים לולד, אלא שמא האיש או האשה יהרהרו אחר האיסור מוטב שלא יהרהרו ולא יאסר דבר שא"א לעמוד בו". כמו כן, בבה"ל תחילת סימן ר"מ כתב שאף כשהיא מעוברת יקייים עונתה, וכן במ"ב שם ס"ק י', ולא חילק שבג' חודשים הראשונים אינו חייב לקיים עונתה. מאידך, בארחות רבינו חלק א' עמוד צ"ח כתב בשם החזו"א שהגמ' שכתבה שתשמיש קשה לולד בג' חודשים הראשונים "מיירי (ב)מרבה, אבל פעם בשבוע לא הוי קשה". ולכאורה החזו"א לא התכוון לומר שיותר מפעם בשבוע קשה לולד, אלא התכוון לומר שאם "מרבה" יותר מהנצרך קשה לולד. וכאמור, בזמנינו נוהגים להתיר בכל אופן.

שיער מגולה בפני ספרים-  הגרח"פ שיינברג זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל כמובא בספר גנזי הקודש עמ' סא. מלבד זאת, יש לדון ששיער אשה לא נחשב מקום מכוסה אם דרכה ללכת כך בבית.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. הפלה אחת מוקדמת לא הייתי מתייחס, אבל ביותר מכך אני יודע שהגר"ח גריינמן זצ"ל שהיה מומחה גדול ברפואה היה מורה להמנע שלושה חודשים ראשונים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל