לתרומות לחץ כאן

קריאת שמע בזמנה עם ברכותיה / ערבית בפלג המנחה

שאלה:

שלום רב
אני גר בחו"ל ועכשיו בגלל קורונה יש מנין בחוץ אמנם הם מתפללים מאד מאוחר (לפני סוז"ת אבל אחרי סוזק"ש) ואני מתפלל מוקדם כדי שיהיה ק"ש עם ברכות בזמנו, אבל מישהוא טוען לי שהיות שכאן בחו"ל בליל שבת כולם מתפללים מוקדם לפני צאה"כ וק"ש ם ברכותיה אומרים לפני צאה"כ אם כן אני סותר א"ע מיניה וביה האם זה נכון שק"ש של שחרית וערבית שוין או לא?
אודה מאד אם אפשר עם מראה מקומות ומקור
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

הראשונים כבר דנו בשאלה זו, תלמידי רבינו יונה והרא"ש על פי ביאור הדברי חמודות שם בתחילת ברכות כתבו, שרב שהיה מתפלל של ליל שבת בערב שבת אחר פלג, היה מתפלל רק שמונה עשרה בלא קריאת שמע וברכותיה, כי סבר שעדיף תוספת שבת על סמיכת גאולה לתפילה בערבית, וק"ש וברכותיה היה אומר בערב.

אולם הבית יוסף בסי' רסז הסביר אחרת וכדבריו כך המנהג, שמשום מצות תוספת שבת העדיף לקרוא ק"ש בברכותיה קודם זמנה, ואת הק"ש שיצא בה ידי חובה היה קורא בלי ברכות לאחר צאת הכוכבים, כי סבר שתוספת שבת עדיפה.

אבל זה הכל בכל מקרה לכו"ע בגלל מצות תוספת שבת, אבל סתם להתפלל אחרי זמנה בבוקר מתוך עצלות ודאי אתה צודק שאין בזה כל היתר.

אמנם ידועה בזה שיטתו המחודשת של הגר"א במעשה רב סי' סה, שהיה נוהג להתפלל בליל שבת ערבית ביחידות כי לא רצה להתפלל עם הציבור שהיו כולם מתפללים מפלג, כי בכך מפסיד קריאת שמע וברכותיה בזמן. מענין לציין שאפילו הגר"א קדוש ישראל לא היה לו מנין בערב… גם בבית מדרשו נהגו להתפלל שלא כמנהגו…

כמו כן יש לציין שהראשונים ריש ברכות כבר עסקו בשאלה זו, לדעת רבי יהודה האם זמן ק"ש של ערבית הוא מפלג או מצה"כ, רבינו תם מכ קושיתך נקט בפשיטות שהזמן מפלג, אלא שאכן כידוע הלכה כרש"י שיש לקרוא בצה"כ.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. שני נקודות ברשות הרב.

  א) מה ענין תפילה לקבלת-שבת או תוספת-שבת? וכי לא ניתן לקבל שבת בפלד המנחה ולהתפלל מעריב בצה"כ?

  ב) הרב הביא את שיטת ר"ת שמכח הקושיה מוכח שהזמן מפלג – אך יש לזכור כי פלג דר"ת הינו סמוך מאוד (ואולי אפילו לאחר) שקיעה. אך איך ניתן יהיה לסמוך על כך ולהתפלל בזמן מוקדם יותר?

 2. ההבדל הוא עצום, ראה במשנה ברורה בסי' רסא כמה נפק"מ בין תוספת של יחיד בדיבור לבין תפילה ובציבור.
  נכון, אבל זה לא משנה את העקרון, הויכוח מתי פלג לא משנה את העקרון בדעת רבי יהודה האם כבר מפלג אפשר להתפלל ק"ש… אין קשר בין הנדונים. כמו שאם אני לא מסכים עם רבינו תם בהל' ארבעת המינים באיזה ענין, זה לא משליך על דבריו בהל' תפילה…

 3. הבנתי מתשובת הרבנים לשואל שבעצם עדיף להתפלל בבוקר מוקדם ק"ש עם ברכותיה מאשר לקרוא ק"ש ואח"ז לקרוא הברכות ולהתפלל במנין.
  האם באמת כך הדין. ידוע לי שאע"פ שלכתחילה כדאי שגם ברכות ק"ש יהיו קודם הזמן. אבל עדיף תפילה בציבור כל עוד קורא ק"ש בזמן ואח"ז קורא ברכות ק"ש עם ק"ש

 4. לא הבעתי את דעתי בנוגע לעצם השאלה, אלא בקשר למה שדן עם חברו, האם הוא נוהג באופן הסותר מיניה וביה.
  עצם הנדון, ראה פסקי תשובות סי' נח אות ח שדייק מדברי המשנה ברורה שעדיף תפילה ביחידות, אבל הביא שמכל הפוסקים לא נראה כן אלא כדבריך שיקרא קריאת שמע בזמנה ויתפלל עם הציבור ובלבד שיתפללו בתוך זמן תפילה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל