לתרומות לחץ כאן

ייחוד אח ואחות

האם אח יכול לשמור על אחותו הלוקה בנפשה ,יישן בביתה למען ביטחונה .

תשובה:

שלום רב.

אח ואחות מותרים להתיחד ולדור יחד עד שלושים יום. ויש שהחמירו בזה לבני ספרד, ולכך בני ספרד לא יקלו בזה אלא באופן שיש צירוף נוסף להתיר, וכגון שיש פתח פתוח לרשות הרבים [עצה לא מעשית כל כך בלילה שרוצים לנעול את הדלת]. אם אתם ספרדים קשה להקל בזה.

מקורות:

על דעת המקילים, ראה קידושין פא ע”ב ורא”ש שם סי’ כד, חלקת מחוקק סי’ כב ס”ק א, דבר הלכה סי’ ב סעי’ ה בשם החזון איש. על כך שעראי הוא עד ל’ יום, ראה שו”ת אמרי יושר ח”ב סי’ מג, ובתורת היחוד פרק ב הערה כב בשם הגרי”ש אלישיב. אולם ראה שבט הלוי ח”ה סי’ רא שנראה שהחמיר שלא לישון יחד לבדם שלוש לילות רצוף.

אולם, רבינו ירוחם נתיב כג ח”א מחמיר וסובר שיחוד אח עם אחותו אסור גם באופן עראי, ובבן איש חי עוד יוסף חי שופטים ג החמיר כדבריו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. רצוי לבדוק לפני שפוסקים הדין, שהרי גם לספרדים יש מקום גדול להתיר וכדלהלן:
    הגם שלדעת מרן הש"וע נראה בפשיטות לאסור, אך מנהג בני ספרד אינו כן. עיי' בשו"ת תפילה למשה (ח"ו סי' מה) שהעלה לדינא להתיר יחוד עם אחותו (בעת הצורך) , וכדעת רוב הראשונים, וכן כתב בספר חוקת הטהרה (עמ' פט) משמו של הגר"ע יוסף זצ"ל שכתב במכתבו להתיר, ע"פ דברי החקרי לב (שם). וכן הביא בספר עין ידיד (אה"ע סי' כב ס"ו אות ה) בשם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שהמנהג להקל. וכן פסק הגר"מ מאזוז שכן העלה בהתכתבות עם הרה"ג בוגיד סעדון, וכן פסק הגר"ש בעדני שליט"א. (עיין ספר גן נעול עמ' קל).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל