תרומות – לחץ כאן

תביעות נזיקין ממשכיר דירה נגד השוכר

לכבוד הרבנים החשובים שלום וברכה
אני שכרתי דירה כשעזבתי בעה"ב ראה שתי סדקים בכיור לא גדולים הוא טוען שזה לא היה כשנתן את הדירה ואני לא זוכר מתי זה קרה במשך כל זמן השהות בדירה לא זכור לי ולא לאשתי שנפל משהוא בכיור ולא שמנו לב שזה קרה רק במשך תקופה ארוכה לאחר תחילת השכירות ולא עלה בדעתינו שאנחנו עשינו את זה כרגע לא נראה שום נזילה ומים מהכיור אלא שבעה"ב טוען שעלול להיות נזקים מזה שיותר מאוחר תהיה נזילה וזה יגרום לרטיבות בארונות להחליף את הכיור צריך עבודה מיוחדת שלא ישבר השיש והאם צריך לשלם גם את זה או רק את הכיור ומה הדין האם בכלל צריך לשלם סיכמנו בינינו שאני אשאל רב.
כמו כן בדירה הנ"ל באמבטיה יש מגן למנורה נגד מים במשך הזמן ששהינו בדירה נשרפה הנורה והחלפתי והמגן שהיה מפלסטיק נמס והתברר שהיה צריך להחליף לנורה עד 25w השאלה אם הייתי צריך לשים לב כי זה היה כתוב באנגלית על הבית מנורה ואינני יודע לקרוא באנגלית וגם בית המנורה היה בתקרה דהיינו שקשה לקרוא משם
בהזדמנות זו רצוני להודות לכם בשם כל חברי הכולל ששולחים שאלות ע"י בברכת פסח כשר ושמח

תשובה:

שלום רב,

לפי המקובל (אם אין משמעות אחרת בחוזה) המשכיר צריך להוכיח שהשוכרים הזיקו בשימוש בלתי סביר, כדי לחייב אותם בתשלום.

המשכיר חייב להוכיח שהכיור היה שלם לפני כן. ואפילו אם היה מוכיח כן, אם הכיור הוא ישן מסתבר שנשבר משימוש סביר.

לגבי המכסה של הנורה קשה להכריע ועדיף להתפשר.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' רכד וסי' רלב סעיף יא נפסק שאומרים "כאן נמצא כאן היה" אפילו להוציא ממון, והיינו שמניחים שבמקום שמצאו את המום מסתמא שם הוא נוצר. ולפי זה היה מקום לחייב את השוכר במקרה שיש ספק היכן נוצר המום, מכיון שהמום נמצא אצלו. אבל התוספות בנדה דף נח ע"א ד"ה ולענין כתבו שרק בלוקח אומרים כן ולא בשואל, והוא הדין בשוכר. ואם כן אם יש ספק היכן נוצר המום על המשכיר להוכיח.
אמנם אם המשכיר טוען בוודאות שהסדק לא היה כשהשכיר את הדירה והשוכר אינו יודע, אם נאמר שהשוכר אמור לדעת על כך, הרי הוא חייב לצאת ידי שמים, וכדין ברי ושמא בשו"ע חו"מ סי' עה סעיף ט. אבל בנידון זה המשכיר אינו יכול לדעת שהסדק נעשה משימוש לא סביר. ובנוסף לכך, אם השוכר אינו חושש בליבו שהוא הזיק אינו חייב לצאת ידי שמים, עיין בשו"ת עטרת חכמים חו"מ סי' ז.

לגבי מכסה הנורה, אם אדם סביר אמור להבין שייתכן שלא נכנס להכניס כל נורה שהיא ושיש לקרוא לפני כן את ההוראות על המכסה (ואם אינו יודע אנגלית הוא אמור לשאול לאחרים), יוצא שהמשכיר לא פשע בכך שלא נתן הוראות לשוכר, אלא השוכר פשע בכך שהכניס נורה חזקה מבלי לבדוק. אבל אם אדם סביר אינו צריך להעלות על דעתו שיש לברר אם ניתן להכניס כל נורה, השוכר לא פשע, אלא המשכיר פשע בכך שלא אמר לו. ועיין ש"ך חו"מ סי' שמ סק"ה שאף שואל פטור אם החפץ ניזוק בגלל פשיעת המשאיל, כל שכן שוכר.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אם הכיור אינו אמור להישבר משימוש סביר, השוכר יהיה חייב לשלם, או לחילופין להוכיח (או לפחות לתת הסבר מניח על הדעת) שהכיור נשבר משימוש סביר. עצם העובדה שהשוכר אינו זוכר כיצד זה קרה לא תפטור אותו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל