שילם לעובד בשיק והשיק נאבד

אני מנהל כולל אברכים ונתתי לאברך מילגת לימודים בשיק בנקאי.
השיק היה דחוי לתאריך מסויים והוא ניתן לשימוש באמצעים מסויימים לא במזומן כגון תשלום במכולת וכדומה..
ולאחר שקבל נגנב התיק של אשתו שתחי' והיה שם גם השיק שקבל מהכולל. השאלה היא האם אני מחוייב לתת לו שיק חדש? ומה עם הוצאות הצורך לבטל את השיק האם האברך מחוייב בזה?

תשובה:

יש לשלם לאברך את המילגה, בניכוי עמלת ביטול השיק, והאברך יחתום שהוא מתחייב לשלם במידה והכולל ייתבע בהוצאה לפועל או בבית משפט על ידי אדם שימצא את השיק.

נימוק:

על אף שתשלום לעובד בשיק דחוי נחשב לתשלום (ולענין איסור בל תלין ייתכן שתשלום בשיק דחוי לא ייחשב כתשלום, עיין עלון המשפט גליון 6 עמוד 4 דינים 8-9), מכל מקום אין זה פוטר את המעביד מלשלם לאחר שהשיק נאבד, מאחר שלאחר שהעובד קיבל את השיק דינו כמלווה בשטר (שיק מוגדר כשטר), והדין הוא שאם מלווה איבד את השטר הלווה חייב לשלם לו והמלווה יכתוב לו שובר. אמנם בשטר שכל מי שימצאנו יכול לגבות בו, נחלקו הפוסקים אם הלווה יכול להיפטר בטענה שהוא חושש שאדם אחר ימצא את השטר ויבוא לגבות ממנו. בפתחי תשובה חו"מ סי' נד מביא את כל הדעות ומסקנתו שהלווה חייב לשלם והמלווה יתחייב ללווה שאם אי פעם ייתבע על שטר זה שהוא ישלם את ההפסדים, וכן יביא לו ערבים אם הלווה אינו מסתמך עליו.

בנידון דידן, שיק אפילו לאחר שבוטל מוגדר כשטר שכל המוצא יכול לגבות בו (אם לא מלאו את השורה לפקודת… או שלא כתבו למוטב בלבד), ולכן על האברך להתחייב לשלם לכולל במקרה שהכולל ייתבע, וכן הוצאות ביטול השיק הוא על האברך, מאחר שטובתו היא שאף אחד לא ימשוך את השיק בבנק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל