חיוב עונה כאשר היא רוצה מעבר לזמני העונה

שאלה:

שלום אישה שמשתוקקת לבעלה יש כל פעם חיוב לפקדה אפילו בתדירות מעבר לרגיל? הזוג פחות מגיל 30.תודה

תשובה:

שלום רב,

יש נידון בפוסקים האם לאחר שקבעו חז"ל זמני עונה, האם יש גם חובה כאשר היא משתוקקת מעבר לזמני העונה. ראה שו"ת אחיעזר ח"ג סי' פג שדקדק את דברי השו"ע שקבע שהאיש חייב לפקוד את אשתו כאשר היא רוצה רק באו"ח סי' רמ ולא בדיני עונה באבה"ע סי' עו, שם רק הביא את זמני העונה, ליל טבילה ויוצא לדרך. שאין זה אלא משום שלאחר שחז"ל קבעו את הזמנים של העונה, אין חובה מעבר לזה, אלא שאם הוא מקיים מעבר לזה יש לו מצווה. אולם בשו,ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' י' כתב שזה חיוב דאורייתא של עונתה לא יגרע. וכך גם בשו"ת אגרות משה ח"ג סי' כח:

"ולענ"ד היה נראה דעיקר העונה הוא בשעה שרואה הבעל שהיא משתוקקת אל בעלה שלכן אמר רבא בפסחים דף ע"ב חייב אדם לשמח את אשתו בדבר מצוה שפרש"י אפילו שלא בשעת עונתה אם רואה שמתאוית לו ומנא לו לרבא חיוב זה שהוא חיוב גמור מדאורייתא דהא הקשה דליפטור בשביל זה מחטאת כשנמצאת שהיא נדה מצד טריד בדבר מצוה שאם היה זה רק חיוב מדרבנן לא היה שייך להקשות זה, אלמא שמפרש כן הקרא דועונתה לא יגרע על זה שחייב לשמחה בשעה שרואה שמתאוית לו".

אולם כאשר אם מדובר באופן הרבה יותר חריג, נראה מדבריו שהתורה לא חייבה מעבר לכוחו ויכולתו באופן הרגיל בבני אדם. והשווה את זה לכסות ומזונות שאדם חייב בהתאם ליכולותיו ורגילותו. ניתן גם לציין את דברי המהרי"ט על המקרה ההפוך שהבעל הוא זה שדורש את שיעבודו של אשתו הרבה מעבר לרגיל, והמהרי"ט כותב שאינה משועבדת לו כשבוית חרב להיות איתו כל הזמן (איני זוכר כעת את לשונו במדוייק). ואם זה שיעבודה של האישה, אין סברה שחובתו של האיש הוא מעבר לכך. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל