בובה בצורת עגל הזהב

הרב ירוחם ארלנגר‎
ז' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

שלום, האם מותר לעשות יצירה מפלסטלינה שממחישה ת חטא העגל? (הוי אומר, לעשות את דמות “עגל הזהב” מפלסטלינה)

תשובה:

שלום רב.

לגבי בובות בצורת חיה הדין קל יותר מצורת אדם, כפי שנבאר:

א. לענין עשיית בובות בצורת אדם, אם אפשר לעשות באופן שיהיה חסר לה אחד מהאברים [אוזן, עין, וכד’] מותר לכל הדיעות, אולם אם הבובה שלימה לגמרי, נחלקו הפוסקים אם אפשר לעשות על ידי פועלים גויים.

ב. מותר לעשות בובה בצורת חיה [למעט צורת אריה נשר ושור, כשהם שלמים] אולם יש מקום להחמיר גם בזה. אין משמעות אגב למה שזה מסמל את עגל הזהב, הרי עכשיו זה לא נעשה לשם עבודה זרה…. באופן כללי יש כל כך הרבה דברים יפים לעשות, למה לנו להמחיש בצורה כזו ולהזכיר כל הזמן את חטאינו, כדאי להמחיש את המצוות שלנו, עשיית ארבעת המינים שופר וכו’…

ג. ראוי להחמיר שלא להשהות פסלים אלו שהם בצורת אדם בבית אולם המיקל בכך יש לו על מי לסמוך. ובפרט בבובות משחק שמטבע הדברים אין להם איברים מדויקים ממש.

מקורות:

א. ראה שו”ע יו”ד סי’ קמא ס”ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל מותר לעשותו על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אכן, דעת החתם סופר (שו”ת יו”ד סי’ קכח) שמותר לעשות זאת על ידי פועל גוי, אלא שבס’ נהרי אפרסמון (יו”ד סי’ קטז, קיז וסוף קיח) חלק על דבריו וכתב לאסור אף באופן זה, וכן דעת שו”ת יד אלעזר (סי’ קכט), וראה דרכי תשובה (יו”ד סי’ קמא ס”ק ל, וס”ק לב) שהאריך בנידון זה.

ב. בשולחן ערוך שם סעיף ו מבואר שמותר לעשות צורות של בהמות וחיות, אולם, בדרכי תשובה שם ס”ק מז כתב שירא שמים ימנע אף מעשיית צורות אלו.

ג. בשולחן ערוך שם סעיף ד מובא שנחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בבית צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה. ובס’ בנחל אשכול (הל’ ע”ז סוף סי’ נ) כתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכתב שכך נהוג בזמננו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *