איך מפקירים את עדן החלון לגבי מצוות שילוח הקן

רבני בית הדין
ג' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

איך מפקירים עדן חלון?

תשובה:

שלום וברכה,

לדעת השולחן ערוך הפקר צריך להיות בפני שלושה. ובדעת הרמ”א נחלקו הפוסקים האם הפקר מועיל בינו לבין עצמו או שצריך בפני שלושה. 

לדין של שילוח הקן, אין צורך שיפקיר את עדן החלון, ודי שיכוון בדעתו שאינו רוצה לזכות בביצים. ודעת הגר”ח קנייבסקי ועוד פוסקים, שאם יש ברור לו שאינו רוצה לזכות בביצים, הרי שאינו זוכה בהם גם אם לא כיוון על כך מראש.

בהצלחה.

מקורות:

דין הפקר – ראה שו”ע חו”מ סימן רעג סעיף ז. ובסמ”ע ובביאור הגר”א שם.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *