בהיותי ילד לא שילמתי על תיקון האופניים

רבני בית הדין
8 Iyyar 5779

שאלה:

בילדותי הורי שלחו אותי לתקן את האופניים שלי, לאחר התיקון המוכר אמר לי שאני צריך להוסיף עוד 5 ש”ח ממה שהבאתי אני החלטתי על דעת עצמי שלא מגיע לו כזה סכום ולכן הלכתי לביתי שמח וטוב לב. כיום החנות הנ”ל נסגרה ושאלתי היא האם אני מצווה לעשות מאמצים לחפש את אותו מתקן אופניים??? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

מסתבר שעלות התיקון חל על הקטן, ולא על ההורים, היות ולא נודע להם בכך. והקטן שהחליט לא לשלם, נחשב לגזל. כדין כל מניעת שכר שכיר שיש בזה גם איסור גזל. וקטן שגזל או הזיק, מעיקר הדין אין לו חובת תשלומים כשהגדיל. וממת חסידות להתפשר ולסלק שעשה בקטנותו. ולכן אם אינו מוצא את מי שחייב לו איו חייב להתאמץ בשביל כך.

בהצלחה.

מקורות:

הכובש שכר שכיר עובר בלא תגזול – ראה גמ במ קיא עא. דין קטן שגזל – ראה פת”ש סימן שמט ס”ק ב. 

2 Comments

    משה:

    האם גם למרות שההורים שלחו אותו לתקן, אלא שנתנו לו סכום מסויים שאולי יכול להתפרש כסכום אותו הם מסכימים או שזה רק השערה.

    רבני בית הדין:

    הסכום ששלחו ההורים זה לא ראיה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *