כיסוי ראש לאישה שנותרה בתולה למרות שהיא גרושה

רבני בית ההוראה
כ"ו ניסן ה'תשע"ט

שאלה:

שלום. רציתי לשאול לגבי כיסוי ראש לנשים. אם היא התחתנה ולא היתה בעילה, והם התגרשו. האם היא צריכה לכסות את הראש? תודה מראש.

תשובה:

שלום רב,

במשנה ברורה סי’ עה ס”ק יא כתב “ובתולות ארוסות אסורות לילך בגילוי הראש וה”ה בתולות שנבעלו צריכין לכסות הראש ומ”מ אם זינתה ואינה רוצה לצאת בצעיף על ראשה כדרך הנשים אין יכולין לכופה”. וראה בשו”ת רבבות אפרים ח”ו סי’ תס ענף ד’ הביא שיש חולקים על זה, וציטט מהבאר היטב באבה”ע סי’ כא סק”ה: “וכל שלא נבעלה אף שנתקדשה מותרת לילך בפריעת ראש כשאר  הבתולות וכ”ה בשו”ת חת”ס יו”ד סי’ קצ”ה ושולחן העזר סי’ ט”. ואח”כ הביא גם מעשה שהגרי”ש אלישיב הסכים איתם לסמוך על המקילים במקרה כזה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *