פנים חדשות לשבע ברכות

שלום

א. מה ההגדרה של פנים חדשות, האם אדם שהיה בחופה כבר לא יכול להחשב כך? האם אדם שלא היה בחופה אלא בא אח"כ נחשב פנים חדשות?

ב. האם פנים חדשות יכולים להיות מחללי שבת?

ג. האם פנים חדשות צריכים להיות מהשבעה שאוכלים לחם, או שמספיק שיאכלו דבר אחר?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

א. יש בזה מחלוקת בראשונים. ובשו"ע (אבה"ע סי' סב סעי ז' הביא את ב' הדעות, וסיים שפשט המנהג כדעה השניה שאע"פ שהיו שם בעת החופה אם לא אכלו הם נחשבים לפנים חדשות. אלא שהבית שמואל שם הביא שהמהרש"ל פסק כדעת הרמב"ם שאין זה פנים חדשות וראה שם בישועות יעקב שפסק שמאחר שיש בזה מחלוקת אין מברכים משום שספק ברכות להקל. וראה שם באוצר הפוסקים שהביאו גם הרבה פוסקים שדעתם כפסק השו"ע שניתן לברך והם נחשבים לפנים חדשות.

ב. ראיתי בספר ברכת חתנים (הרב פנירי, ח"ב עמוד שב) שכתב שאין להחשיב אותם כפנים חדשות. אולם לענ"ד יש מקום לדון בזה. ואין כאן המקום להרחיב בזה.

ג. אם יש שם עשרה שאוכלים פת אין צריך שגם הפנים חדשות יאכלו פת. ראה ברמ"א שם. וראה עוד בקובץ מבית לוי ח"ט עמוד מה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ראוי להעיר שא"צ שי' יאכלו פת וסגי בז' ויש מקילין אף בג' ע' פ"ת אה"ע סב ח דמדמין זה לזימון וע"ע במנחת פתים ושו"ת האלף לך שלמה דסגי בג'

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל