פיצוץ בדוד שמש שגרם נזק לשכן

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ה טבת ה'תשע"ב

אני גר בקומת גג, ועל הגג, דוד שמש של אחד מהשכנים התפוצץ, וגרם לי נזק גדול בבית האם הוא חייב לשלם לי על הנזק או לא?

תשובה:

שלום רב,

בעל הדוד פטור מלשלם לך על הנזק. אם התרית בו שהוא חייב לתקן ולא תיקן תוך זמן סביר, יש מקום לחייב אותו על הנזקים, לפחות מדיני שמים.

מקורות:

לכאורה קודם התראה, אין מקום לחייבו, כמבואר בשו”ע חו”מ סי’ תטז, לעניין כותל רעוע שנפל והזיק לפני התראה שפטור, ואם התרו בו בית דין ונתנו לו זמן לתקן ולא תיקן חייב. חיוב זה נלמד משור ובור, עיין סמ”ע שם סק”ב. ולאחר התראה אם המים אינם מזיקים תוך כדי הילוכם, אלא לאחר שנחו, לכאורה אינם מוגדרים כאש אלא כבור שפטור על הכלים. עיין שו”ע חו”מ סי’ תיב סעיף ה.  ויש לעיין אם בדבר הנלמד משור ובור חייבים על כלים. אמנם, בדיני שמים חייב לאחר שידע שיש מים מהדוד שלו שמזיקים ולא דאג למנוע את הנזק, שלא גרע ממפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס שחייב בדיני שמים. עיין שו”ע שם סעיף ד. יש לעיין עוד אם בעל הדוד קנה את המים שעברו את השעון שלו לאחר שהדוד התפוצץ, שאם לא קנה אינו חייב על נזקיו. עיין בשו”ע סוף סי’ רמג לעניין אויר שאין סופו לנוח שיש ספק אם קונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *