שיק שלא נפדה וכבר עבר הזמן שניתן להפקידו בבנק

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י"א טבת ה'תשע"ב

לכבוד הרבנים החשובים תודה מראש על התשובה
אדם שנתן ש’יק והמקבל לא פדה אותו ועבר התוקף של הש’יק (דהיינו שנה) האם חייב לשלם לו ואם חייב האם מחויב לחפש אחריו ולהשיב לו את המעות.

תשובה:

שלום רב,

אם מקבל השיק בא לתבוע ומציג את השיק, נותן השיק חייב לשלם לו.
אם אינו בא לתבוע, אם השיק סחיר, אין צורך לברר, כיון שגם אם השיק נאבד לא יצטרך נותן השיק לשלם לזה שקיבל. אם השיק אינו סחיר (רשום ‘למוטב בלבד’ או ‘לא סחיר’) רצוי להחמיר ולברר, אבל אין חובה בכך, וודאי שאין חובה לרדוף אחריו.

מקורות:

רוב רובם של פוסקי זמנינו סוברים ששיק דינו כשטר התחייבות, ולכן נותן השיק חייב לפרוע גם אם נתן לשם מתנה. אמנם, דעת הגר”נ קרליץ שליט”א בספר חוט שני הלכות רבית עמוד קטו ששיק הוא מכתב לבנק בלבד.
לגבי שטר סחיר שנאבד, דעת הנתיבות בסוף סי’ נ שאין חיוב לשלם אלא אם המאבד יביא עדים שהשטר נשרף ודעת שו”ת צמח צדק בסי’ י שאם מקבל השטר מביא ערבים על נזקים נותן השטר חייב לשלם וכן נראה מסקנת הפתחי תשובה בסי’ נד. אבל ללא ערבים ודאי שאין חיוב לשלם. בנוסף לכך, אם מקבל השיק העביר אותו לאחרים ולא ידוע מי איבד אותו, מסתבר שנותן השיק נפטר, כיון שהשיק עצמו שווה כסף.
לגבי שיק לא סחיר הרי זה ככל חוב שהמלווה אינו תובע שעדיף להחמיר ולשאול למלווה. עיין ש”ך חו”מ סי’ רלב סק”ב. מקבל השיק חייב לטרוח לגבות את הכסף מהנותן, והנותן אינו חייב לרדוף אחריו ואין עליו חיוב השבה, שהרי כבר הסכימו על צורת הפרעון שתהיה באמצעות הפקדה בבנק, ואם מקבל השיק התרשל הטירחא מוטלת עליו.

2 תגובות

    עידו:

    מה לגבי דיני שמיים
    האם באופן שלא פדה ונותן הצ’ק נפטר האם ידונו אותו למעלה שלא פרע חובו?

    דיין בבית הדין נתיבות חיים:

    ברור שלא ידונו אותו בשמים על כך. הרי לא היה מוטל עליו להשיג את מקבל השיק, כיון שסיכם שמקבל השיק יפקיד בבנק ובכך יגבה את חובו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *