לתת כספי מעשרות לאברך במטרה שיתפלל עליו כל יום

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ז' כסלו ה'תשע"ב

שלום רב,
היות ויש אחד שאומר את כל ספר התהילים כל יום עבור כל אחד שמשלם לו, ומזכירו לטוב.
האם מותר לי לשלם לו מכספי מעשר {מדובר ביהודי שמתפרנס מזה} וכן האם זה בסדר ומותר לעשות את זה?

תשובה:

שלום רב,

אם הוא עני שאין לו מספיק לפרנסתו, מקיימים מצוות צדקה וניתן לתת לו מכספי מעשר. אלא שיש לסכם איתו שמבקשים ממנו שיתפלל, אבל הוא אינו מחויב לעשות כן. כיון שאם נותנים לו רק תמורת זה שיתפלל, יוצא שלא נותנים לו מתנה אלא משלמים לו עבור עבודתו ולא מקיימים בזה מצוות צדקה, שגדר צדקה היא מתנה לעני ולא עסקים עם העני.

מקורות:

גדר עני עיין עלון המשפט גליון 25 עמוד ב. לעניין תנאי שהעני יתפלל עיין בשו”ת בית שלמה חו”מ סי’ יז שכתב וז”ל: “דנדר צדקה היינו שמקבל על עצמו ליתן לעני בתורת מתנה ונדבה, אבל בנידון דידן שהבטיח לו כ”ת בתורת שכירות, ודאי דאין זה ענין לצדקה ועני ועשיר”. אם התפילה אינה תנאי אלא שמצפים ממנו שיעשה כן, אפשר לתת כספי מעשר, כשם שהט”ז ביו”ד סי’ רמט סק”א מתיר לקנות עליה לתורה מכספי מעשר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *