נזק לדירה וחשש לנזק לבניין עקב שיפוצים אצל השכן

רבני בית ההוראה
י"ב תמוז ה'תשע"א

שלום
יש לי שכנים מעלי שמשפצים. הם גרמו לי כמה נזקים בדירה. מי חייב לתקן: הקבלן או השכנים?

אני גם מפחד שהם פוגעים בבניין: הם הורידו קירות. אני יכול לדרוש אישור של מהנדס? או ליכנס לדירה כדי לעקוב אחר העבודות?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

העובד שהזיק חייב על הנזקים. שמעתי שהגר”מ שפרן שליט”א סובר שניתן לחייב את הדייר.

אם השכן המשפץ מוריד קירות חצוניות, קורות תומכות או עמודים, ניתן לדרוש ממנו להציג אישור מהנדס. בכל מקרה אסור להכנס לדירה ללא רשות, כל עוד שהנזק לא הוכח.

מקורות:

עיין שו”ע חו”מ סוף סי’ שמח ובש”ך שם שברוב המקרים אפילו אם שולח להזיק פטור, ועיין גם בעלון המשפט גליון 22 עמוד ג לענין חיוב בדיני שמים. במקרה זה הדייר המשפץ לא ביקש להזיק, אלא הפועל הזיק ברשלנותו. גם אם הפועל הזיק בכליו או בחשמל של הדייר, אין חיוב לשלם רק על הפועל, עיין שו”ע חו”מ סי’ תיא סעיף ג.
בשו”ע סי’ קעה סעיף מ מצינו שהמשכיר או מוכר דירה לגוי מחרימים אותו שיקבל עליו מלכתחילה לשלם כל נזק שיבוא מכך שהגוי לא ינהג עם שכיניו לפי דין תורה, אבל אם לא החרימו אותו פטור. ויש לדון אם הבאת פועלים דומה לזה שיש לדרוש שיתחייב מראש לשלם כל נזק, אבל אינו מוכרח שייתכן ששכן גוי הוא יותר שכיח היזק בימיהם שדיני נזקי שכנים לפי דיני הגויים לא היו חמורים כדין תורה, וגם שישנה אפשרות למכור או להשכיר ליהודי, וממילא המשכיר או מוכר לגוי עושה שלא כדין. אבל לשפץ את הדירה אינו איסור, ובמקרה שיש נזק בית המשפט אינו מחייב פחות מדין תורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *