לתרומות לחץ כאן

בשר שנתעלם מן העין

שאלה:

שכחתי בשר בתוך שקית קרטון שיש בה עו כמה דברים בעיר של גויים והבשר היה הכי למטה ובאתי להכניס את זה לרכב והשארתי את זה בטעות בחוץ וזה נשאר מחוץ לרכב ונסעתי ואחרי עשר דקות באתי לקחת את זה ומצאתי את זה וכול אותו דבר והבשר בתוך אותו שקית קשורה ובאותו מקום

תשובה:

כאשר ניכר מצד כל החבילה הקשרים וכן סימנים נוספים שלא נגעו בה, אפשר לאכול.

ברכה והצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיח: יין ובשר וחתיכת דג שאין בו סימן שהפקיד או שלח ביד עובד כוכבים, צריך שני חותמות. אבל יין מבושל ושכר, או יין שעירבו בו דברים אחרים, כגון דבש,  וכן החומץ וחלב ומורייס ופת וגבינה וכל שאיסורו מדברי סופרים  שהפקידו ביד עובד כוכבים, מותר בחותם אחד. ויש אומרים שאף בדברים שצריכים שני חותמות, לא אמרו אלא בשולח על ידי עובד כוכבים שאינו עתיד לראות החותם, אבל מפקיד שעתיד לראות חותמו די בחותם אחד, כי הוא ירא. ואף השולח, אם הודיע לחבירו צורת החותם וגם אמר לעובד כוכבים שהודיעו לחבירו, די בחותם אחד. הגה: ויש אומרים דלא בעינן ב' חותמות רק בישראל חשוד, אבל בעובד כוכבים, הכל שרי על ידי חותם אחד (טור והפוסקים בשם ר"ת). ובדיעבד יש לסמוך על זה (ארוך כלל כ"ג והגהות מיימוני ותוספות). כיון שהחתימו כראוי, שני חותמות בדברים שצריך שנים ואחד בדברים שדי באחד, אין צריך לחזור אחריו לראותו. אבל אם חזר על חותמו ולא הכירו, אסור אפילו עשה שתי חותמות (סעיף זה כפול בסימן ק"ל ס"ח). הגה: ומיהו דווקא אם הוא דבר שיש לחוש שהחליפו ונהנה בחליפין (טור וב"י בשם תוספות ושאר פוסקים), או הוא יין ויש לחוש שאסרו בנגיעה. אבל אם רואה הדבר ששלח או הפקיד והוא טוב כמו ששלח, ולא נהנה העובד כוכבים אם החליפו, לא חיישינן, אף שהחותם מקולקל. ועיין לקמן סוף סימן ק"ל מדינים אלו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. אמת, ואולי יתכן עוד להוסיף כעין שכתב האגר"מ לגבי שיעור איסור יחוד,שבהשיעור צריך להיות נכלל לא רק הזמן של מעשה היחוד בעצמו אלא גם הזמן שלוקח להם להתפשט ולהתלבש על מנת שהנכנס מבחוץ לא רואה שוני עליהם לא רגיל.ואם כן כאן באיסור של בשר הנעלם מין העין, שהוא איסור קל נחשב למובא בגמ' בודאי ביחס לאיסור יחוד,ממילא כל זמן שלא עבר זמן שנצרץ בשביל להוציא את כל המוצרים האחרים עד גילוי הבשר למטה ולהביא תחתיו בשר טרף אחר ולהחזיר את כל המוצרים איך שהיה, לכאורה היה ניתן להקל,וכמו שפשוט שאם היה עובר עשר שניות בלבד שהבשר היה נעלם מין העין לא היינו חוששים לאיסור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל