קריאת שמע לפני הנץ או סמיכת גאולה לתפילה

שאלה:

שלום לצוות הרבנים
הסתפקתי מה הדין לגבי אדם שנמצא לפני ברוך שאמר והוא משער שעד שהציבור יגיעו לקריאת שמע יתכן וזמן קריאת שמע יעבור, האם עדיף שיקרא כל קריאת שמע לפני ברוך שאמר ויכוון לצאת י"ח [ויעשה תנאי שזה רק אם הציבור אכן יעברו זמן קריאת שמע] או שלא יקרא ק"ש לפני ברוך שאמר אלא יתחיל ברוך שאמר וימשיך לבד בקצב מהיר יותר כדי שוודאי יספיק קריאת שמע דאורייתא עם ברכותיה על אף שיפסיד תפילה בציבור ?
[ואחר כך באמת ראיתי שהמשנה ברורה בביאור הלכה סימן מו הסתפק בזה בדעת הגר"א ונשאר בצריך עיון]
ועוד שאלה, מה עדיף קריאת שמע סמוך לנץ החמה בלי לסמוך גאולה לתפילה וגם בלי ברכותיה או קריאת שמע אחרי הנץ עם ברכותיה וסמיכת גאולה לתפילה?
מהמשנה בברכות משמע שעדיף סמוך לנץ החמה כי אמרו שאפילו אם הוא ערום בתוך המקווה יחצוץ כנגד ליבו ויקרא ק"ש סמוך לנץ [ועל אף שכבר אמרו שם שמדובר בוותיקין, שמא כאשר הוא לבוש ויש עליו תפילין עדיף לו לקרוא בנץ אפילו אם הוא לא מהוותיקין.

תודה ובברכת חג שמח !

תשובה:

שלום וברכה

1. לחדד: הוא לא מפסיד תפילה בציבור, תפילה בציבור זה בעיקר בתפילת שמונה עשרה, ועל קדיש וברכו יוכל לענות בהתאם לכללים, תלוי היכן הוא אוחז.

2. יש בענין זה מחלוקת ראשונים בברכות ט ב, ראה שם רבינו יונה רבינו חננאל ועוד, בשו"ע הרב הרב שם סעי' ד הביא מחלוקת בשאלתך והכריע שסמיכת גאולה לתפילה עדיפה, זה לשונו:

 שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן נח סעיף ד

ומצוה מן המובחר שלא לקרותה מיד שהאיר היום כשיעור שנתבאר אלא כוותיקין שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנץ החמה כדי שיסיימו קריאת שמע וברכותיה דהיינו גאל ישראל עם הנץ החמה שאז הוא זמן תפלה לכתחלה כמו שיתבאר בסימן פ"ט ויתפללו מיד כדי לסמוך גאולה לתפלה ומי שיוכל לכוין ולעשות כן שכרו מרובה מאד ומובטח לו שהוא בן עולם הבא.

(ומי שאינו יכול לכוין לעשות כן אין להקדים לקרות קריאת שמע ולהתפלל קודם הנץ החמה אלא אחר הנץ החמה מפני שזמן התפלה לכתחלה הוא אחר הנץ החמה וזמן קריאת שמע נמשך עד רביע היום לכתחלה שהוותיקין שהיו מקדימין לקרות קודם נץ החמה מעט לא היו מקדימין משום חובת קריאת שמע אלא כדי לכוין להתפלל בדמדומי חמה דהיינו בתחלת יציאתה כמו שיתבאר בסימן פ"ט.

ויש אומרים שגם משום חובת קריאת שמע היו מקדימין לקרותה קודם נץ החמה לפי שלכתחלה יש לקרותה בשעה שהוא שעת קימה לרוב בני אדם כמו שנתבאר ועד נץ החמה קמים רוב בני אדם שאין ישנים אחר נץ החמה אלא בני מלכים וכיוצא בהם לפיכך מי שאינו יכול לכוין לעשות כוותיקין אי אפשר לו לסמוך גאולה לתפלה לכתחלה אלא א"כ יוכל לכוין שיקרא לפחות פרשה ראשונה קודם נץ החמה וודאי ויתפלל אחר נץ החמה וודאי אף על פי שלא יתפלל בדמדומי חמה ואם גם זה לא יוכל לכוין יקרא קריאת שמע וברכותיה קודם נץ החמה לכתחלה ויתפלל אחר הנץ החמה ולא יסמוך גאולה לתפלה.

והעיקר כסברא הראשונה ואעפ"כ נכון לחוש לסברא האחרונה ולקרא לפחות פרשה ראשונה קודם נץ החמה אף על פי שעדיין לא לבש ציצית ותפילין ואחר נץ החמה יקראנה כולה עם ברכותיה ויסמוך גאולה לתפלה): 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה
    גבי מה שאמרת "לחדד: הוא לא מפסיד תפילה בציבור,"
    תסתכל שם בביאור הלכה שמדובר באופן שהוא כן מפסיד תפילה בצבור

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל