תרומות – לחץ כאן

חמץ הנמכר לגוי, האם נכלל בביטול חמץ?

שאלה:

שלום,
ראיתי בעבר בכמה תשובות באתר שלא נהגו למכור חמץ בעין משום שזהו ספק דאורייתא, ולא הבנתי. הרי מדאורייתא מספיק להפקיר?

ציטוט לדוגמא:
כך השיב הגרש”ז אויערבאך זצ”ל (שלמי מועד פרק ע): “לכתחילה כדאי לגמור את החמץ שיש בבית לפני פסח, למה להכנס לספק דאורייתא של בל יראה ובל ימצא, אמנם לקנות חמץ לאחר פסח ממכולת שמכרו את החמץ, מותר לכתחילה מכיון שאיסור חמץ שעבר עליו הפסח הינו רק מדרבנן”.

תשובה:

שלום וברכה

שאלה נכונה ושתי תשובות יש בדבר:

ראשית, עיקר חובת הבדיקה מדרבנן היא מחשש שמא לא יבטל את החמץ יפה בליבו ונמצא שעובר מדאורייתא על בל יראה ובל ימצא, חשש זה קיים גם כאן, שהמכירה לא תהיה בלב שלם, וגם הביטול לא יהיה בלב שלם, ונמצא עובר באיסור זה.

ב. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים אם הביטול חל על חמץ שאדם מוכר, שהרי אם אתה מוכר אותו לגוי אתה לא מבטל אותו [ויש במחלוקת זו נפק"מ גדולה, שהרי יש שסברו שאף אם המכירה יש בה הערמה, כבר התיר התבואות שור הערמה בדרבנן, ובשו"ע הרב בקונטרס אחרון העיר, על פי שיטתו שם, שבחמץ הנמכר המכירה אינה חלה וממילא זה הערמה באורייתא ולא בדרבנן] ועל כן הוסיף כמה חומרות במכירה, כמו ערב קבלן ועוד]. ראה בענין זה עוד בישועות יעקב סי' תמח שו"ת רמ"ץ ס' כט חתם סופר או"ח סי' כב, עונג יו"ט או"ח כח ועוד רבים.

Join the Conversation

4 Comments

 1. בס"ד
  שלום
  יישר כוחכם על האתר המדהים שלכם לזיכוי הרבים.
  איני יודע אם קיבלתם את תגובתי
  אם סוברים שהביטול מועיל רק לחמץ שאינו ידוע. אז למה שהביטול לא יהיה בלב שלם
  את החמץ הידוע מוכרים לגוי בכל הקניינים המועילים, מכירה גמורה ושלמה שהרי מה איכפת לבעל בית שמוכר במחיר כלכלי ( בניכוי סך מסויים כמו 10%)לתת אותו לגוי אם ירצה לבוא לקחת.שמאי יקבע את שוויו ויעמיד את המחיר לפי מה שנקבע בחוזה המכירה.
  אני מבין שאולי הביטול יועיל לאלה שלא מוכרים חמץ ולפחות מדאורייתא לא יעבר על איסור בל יראה.ואז צריך לומר שהביטול מועיל אף לחמץ ידוע. אבל לשומרי תורה ומצוות שעושים כמו שאמרתי לעיל אין שום הערמה ושום בעיה .
  האם נכונים הדברים
  בברכת התורה
  מוטי

 2. החשש של חכמים שכאשר הוא ימצא את החמץ יתחרט ויחשוב שעל דעת כן… ואגב הערמה היא לא רק מצד היהודי, גם מצד הגוי, שיבין שזו מכירה חלוטה ותקפה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל