תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

חולה שי בו סכנה בשבת, מה מותר לעשות עבורו?

שאלה:

הבנתי שחולה שיש בו סכנה בשבת נחלקו אם השבת הותרה או דחויה עבורו ובשו"ע פסק שהותרה(אף שזה לא מוסכם על כל הפוסקים), כלומר שכל דבר שיש לו בו צורך ורגילים לעשות בחול עבורו מותר גם בשבת (גם אם אין בזה חשש סכנה)
האם הבנתי נכון?

תשובה:

שלום וברכה

כך אמנם נראה בשו"ע בסי' שכח סעי' ד, אולם במשנה ברורה שם כתב כך: משמע [מהשו"ע] אף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא כיון שהחולי יש בו סכנה ויש בהדבר [יא] צורך קצת ורגילין לעשות לו בחול עושין גם בשבת [מ"מ]. ועיין בביאור הלכה שהבאנו מכמה פוסקים דס"ל שאפילו במקום שצריך חילול אין מחללין ע"י ישראל אלא בדבר שיש לחוש בו שאם לא יעשהו לו יכבד עליו חליו ויוכל להסתכן, אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה, אף על פי שמ"מ צריך הוא לו ורגילין לעשות לו, אין עושין אותו בשבת אלא ע"י אינו יהודי כדין צרכי חולה שאין בו סכנה וע"כ בודאי מהנכון להחמיר באיסור של תורה.

כלומר המשנה ברורה מכריע, שכאשר מדובר בדבר שאין לו בו צורך רפואי, או אין בו כדי למעט אפילו במשהו מהיכולת להרפא או חיזוק הגוף של החולה וכדומה, אין להקל אלא באיסורי דרבנן כמו אמירה לגוי. כמובן צריך הרבה זהירות בזה, הרבה מאוד מצרכיו משפרים את חיזוק הגוף ומשפיעים על רפואתו.

בענין זה יש הרבה מאוד פרטים, כדאי ללמוד בעיון שמירת שבת כהלכתה פרק לט.

Join the Conversation

6 Comments

  1. למיקלים אז כל דבר שיש לו בו קצת צורך ורגילים לעשות עבורו בחול מותר לעשות?
    למשל: מותר להדליק עבורו אור גם אם אין בזה עניין של פיקוח נפש , אלא שיש לו צורך קצת בזה ורגילים לעשות את זה עבורו בחול?

  2. למה למיקלים מותר אך ורק על ידי גוי? הרי הותרו גם איסורי תורה לדעתם גם בצורך מעט , כל שרגילים לעשות לו בחול, למשל יש מקילים שסוברים שכל שהחולה רוצה שילוו אותו לבית החולים מלווים אותו אפילו 3 אנשים אפילו אם יש לו בזה צורך לא גדול מאוד

  3. אמת אבל אני תמיד מתריע שמגזימים בזה מאוד, בעבר היה דבר מצחיק, אנשים ממרכז העיר נסעו ללדת בבתי חולים מרוחקים וכו' למרות שהיה בית חולים מתחת הבית, כי היולדת לחוצה ויש ליישב דעתה כמו שהזכרת. יום אחד קרה נס! בית החולים הנ"ל התחיל לתת מתנה עגלת תינוק ויום בבית החלמה לכל יולדת! בבת אחת הם הוצפו באלפי לידות! יום בהיר מבקר המדינה החליט שזה לא חוקי לפתות במתנות, היולדות חזרו להיות לחוצות…

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל