לתרומות לחץ כאן

ייחוד עם אם חורגת

לכבוד הרב שלום!
הורי התגרשו לפני הרבה שנים ואבי התחתן בשנית.
אני יודע שצריך לשמור על ייחוד עם האם החורגת וקרה לנו את המקרה הבא:באמצע שמחת תורה חזרתי הבייתה לעשות קידוש ורק היא ואחי בן השנתים היו בבית.אבל ידעתי שאבי הרבה פעמים שולח מישהו לבדוק אם אנחנו בסדר ולכן חשבתי שאין יחוד יש לציין שהדלת הייתה נעולה במפתח.ובאמת צדקתי וכשעמדתי לצאת מהבית ראיתי את אחי בא להיכנס ולשאול מה איתי.
1)האם עברתי על ייחוד?
2)למה עם האמא החורגת אין לי את ההיתר של בעלה בעיר?

תשובה:

שלום רב

ברשותך אתחיל בשאלה השניה וממנה אעבור לראשונה. בשו"ע אבהע"ז סי' כב סעי' ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר כיון שהם דרים יחד בבית, כמו במקרה שלך, יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ומכאן נבוא לשאלה השניה, בעצם ההגדרה של "אבא שולח לבדוק אם אנחנו בסדר" מבחינה הלכתית נחשבת "פתח פתוח לרשות הרבים, וכפי שסבר האגרות משה ח"ד סי' סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמיהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס"ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט"ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט"ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם, אבל אם הדלת נעולה כמו במקרה שלכם, זה קצת רחוק להתיר.

סיכום הדברים: אין להקל בדלת נעולה, אבל בדלת סגורה שאינה נעולה המיקל לא הפסיד, והמחמיר להשאיר דלת פתוחה במידת האפשר תבוא עליו הברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל