תרומות – לחץ כאן

האם העלאת המסים על קידוחי גז ונפט מותרת (2)

בהמשך לשאלתי משלשום ותשובת כבוד הרב מרדכי פוגל :כבוד תורתו !!
1. בראשונה אני מודה לכבודו על שהסכים לדון בבעיה מורכבת זו
2. כמי ששאל את השאלה ,ניראה לי שכבודו לא דק בחלק מנתוני הבעיה כפי שהעליתי ואולי הושפע טרם מכתבי מנתונים כוזבים ומגמתיים שהוצגו בתקשורת:
1.כבודו כותב "אוצר טבע שמטבע הדברים שייך לכל אזרחי המדינה"-האם זה אכן כך??כפי שציינתי במכתבי "אוצר הטבע" בו אנו דנים ,איננו במובן הפשוט של זהב המונח על הארץ שכל החפץ יכול לבוא וליטול אלא מדובר בזיכיון על שטח לעיתים מרוחק עשרות ק"מ בתוך הים הנמצא בתחום המים הכלכליים ,אך לא בבעלות -קרי שטח שהזכות לעשות בו שימוש כלכלי שמורה למדינה ,אך לא זכות הקניין הממשית והמדינה מסרה את זכות זו לחפש למצוא ולהפיק את הנפט /גז אם ימצאו לאותו זכיין ע"פ אותם תנאי שוק שהיו מעוגנים בחוקים ובתקנות באותה עת-לא מובן לי איך בנסיבות אלה קובע כבודו ש"אוצר הטבע שייך למדינה"??והלו היא מסרה זכות זו לזכיין.האם השקעות הכספיות האדירות ,העמל היגע והעבודה בשטח הזיכיון-שהשקיע היזם(השותפות בבעלות עשרות אלפי משקיעים)כדי לגלות את האוצר ולהפיקו -(ושהמדינה משך שנים הכירה בהן כהוצאות מוכרות למס הכנסה)!!-לא נותנות לזכיין קניין או לפחות מחזקות קניינו באוצר על פני מי שמסר לו את הזיכיון?? המדינה התייאשה מראש מהסיכוי אחרי מאות קידוחי נפל שעשתה בעצמה והפריטה את הענף ומתוך ייאוש זה חוקקה חוקים ותקנות שהעניקו ליזם את אותן הטבות מס ,האם למי שהסכים לקחת הסיכון על עצמו ולהשקיע בנסיבות אלה בהסתמכו על אותם חוקים ותקנות הייתה איזה סיבה שלא להסתמך על החוקים והתקנות שתקנה המדינה כדי לעודד משקיעים לקחת סיכון??האם ללא אותן הטבות מס איזה משקיע בעולם היה מסכים לסכן את כספו?? -ללא ספק לאחר התגליות המצב היום שונה וברור שזכותה של המדינה לשנות מכאן והלאה את מדיניותה כפי שתחפוץ-אך האם מוסרי לעבר את הדין והחוקים ולהחילם רטרואקטיבית גם על שהשקיע והגיע לתגליות בעבר על סמך מדיניות ומצגי העבר??וכל שכן שתנאי המיסוי החדש הם באופן שהמדינה תגזול 85%!! מרווחי המשקיע הקטן -שיעור מיסוי לא הגיוני שאין לו אח ורע במדינה!!.
הטבות המס היוו כאמור סיבה ומרכיב עיקרי בהסכמת היזם להשקיע !!-חובה להדגיש שהמדינה לא השקיעה שקל מכספה בפרויקטים אך מנסה לשנות ההסכמים ולקחת 85% מרווחי המשקיע הקטן לידה!!
2.קביעה נוספת של כבודו מבוססת על שקרים בתקשורת ולא על העובדות כותב כבודו:"המשמעות של השארת המס הנמוך אומרת למעשה שמספר מצומצם של משפחות הון בישראל ימשיכו להפיק הון מאדמת המדינה השייכת לכל אזרחי המדינה"-קביעה זו של כבודו טעות גמורה עובדתית שכן 70% מהשותפויות מוחזקות ע"י מאות אלפי משקיעים קטנים כמוני וביד הטייקונים נמצא רק מיעוט האחזקה-ולכן מדובר על נזק כספי אדיר עד כדי גזילת רוב כספם של מאות אלפי משקיעים תמימים ולא של מספר קטן של בעלי הון כפי שהוצג במגמתיות בתקשורת וכבודו מאמין(השותפויות מורכבות מיחידות השתתפות הנסחרות בבורסה ומצויות ברובן המכריע בידי מאות אלפי משקיעים קטנים בידי קופות גמל וקרנות פנסיה של כולם!!)-נתון שכבודו יכול לברר בקלות ממבנה אחזקות השותפויות .
3. באשר לאמירת הרב "נתגלו מרבצי גז עצומים"-הם לא נתגלו באקראי ,התגלית היא פרי עמל והשקעה כספית ענקית מצד היזם שהביאו לתגלית וללא כל תרומה ,מעורבות והשקעה מצד המדינה!!
4. ביחס ל"עיקרון חלוקת העושר במידה שווה" –עליו כותב כבודו.:היכן מצינו בשם עקרון שכזה צידוק לעושק ציבור משקיעים גדול-מאות אלפים שהשקיעו ממנו ופיתחו את התגלית וזכאים לפירותיה ע"פ הזיכיון והעברת הפירות לחלוקה לטובת מי שלא עשה דבר??האם אין כאן הפקעת ממון שרירותית וזכות הקניין שלא כדין??
5 באשר לקביעת הוועדה "ששיעורי המס הן כמו בעולם המערבי" עליה מסתמך כבודו:הקביעה פשוט איננה נכונה!! :הועדה חרגה מסמכותה בכתב המינוי (בו נדרשה להשוואה למיסוי בעולם המערבי) ועיקר ההשוואה נעשתה למיסוי במדינות טוטליטריות ודיקטטורות בעולם השלישי .חמור מזה: בטבלת ההשוואה של הוועדה , מושווה מין לשאינו מינו:משווים מדינות בהן ישנה השתתפות ממשלתית גבוהה בהשקעות בחיפוש ,פתוח והפקת נפט וגז למדינות כישראל בהן ההשקעה הממשלתית בענף אפס!!-ברור שאם מדינה כאירן שההשקעה הממשלתית כמעט 100% גם התמלוג שהמדינה תשלם לעצמה יתקרב ל100%-וזה חלק מהטבלה ומהממוצע…)בקרב המדינות בהן ההשקעה הממשלתית 0 -המס הכולל הממוצע נמוך בהרבה מה70% שקבעה הוועדה ועומד על 55-60 אחוז בממוצע בלבד-דומה למס כולל מע"מ ובלו שגובה המדינה היום!!-כן גם היום יש למדינה רווח ישיר של 55% מהתגליות שמגיע ומתחלק לציבור .גם בהמלצותיה המעשיות ישנה לדעתי הטעיה של הציבור:העלאת המס תביא תמלוג המדינה להרבה יותר מ66%!!עליהן מדוחת הועדה שכן בשיעור שנקבע בהמלצות :לא הובא בחשבון כלל המיסוי האישי על יחיד או חברה והגדלת רווחי המדינה מבלו ומע"מ-בקיצור עושקים את המשקיעים ולוקחים 85 %!!! מעיקר הרווחים (משאירים למשקיע 15% בלבד מעיקר רווחי הפרויקט!!! ומבצעים מהלך הגרוע מהלאמה:בהלאמה המדינה לפחות משלמת את העלויות וההוצאות ,כאן השותפויות והמשקיעים מממנים מלוא העלויות והסיכון .

אודה לכבודו אם יוכל לשקול שנית את פסיקתו לאור דבריי ולהודיעני דבר .
בברכת התורה
דוד

תשובה:

לכבוד דוד, שלום

אני חושב שהבהרתי את עצמי כבר בעבר היטב. אני חוזר ואומר שאדם חייב לעמוד בדיבורו. החובה הזו לפעמים היא הלכתית – משפטית ולפעמים היא חובה מוסרית בלבד. השלטון גם חייב לעמוד בדיבורו אם כי ייתכן ולפי הכלל של דינא דמלכותא יש לשלטון אפשרות בתנאים מסוימים שלא לעמוד בהבטחותיו. הוספתי, שאם מבחינה חוקית יש אפשרות לשלטון לחזור בו, הדבר משפיע גם על האפשרות לחזור מבחינה הלכתית. מעבר לעקרונות שכבר הבהרתי אין ברצוני להיכנס לפרטים של פרשה זו. אינני רוצה להתערב בפרט משום שהבנתי שאתה עולה לתקשורת בקשר לנושא זה ואינני רוצה שתשתמש בדברים שאני כותב לך בו בשעה שאין לי אפשרות לעמוד על פרטי הדברים.

אינני חושב שיש לי מה להוסיף בנושא זה ואינני מעוניין לשוב ולדוש בו

בכבוד רב

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל