לתרומות לחץ כאן

קציצת עץ תאנה שמפריע בחצר

שאלה:

יש לי עץ תאנה בחצר וגדל לי הרבה חתיכות קטנות שנהיו גדולות ווזה התפרס לכל החצר, וזה מציק מאוד, חתכתי בעבר את העץ הראשי לא הייתי מודע שאסור לחתוך עץ פרי.

שאלתי: האם אני יכול להוציא חתיכה עם שורש ולשתול במקום אחר ולהרוג את כל מה שגדל לי שם?

תודה רבה

תשובה:

אין לעשות כן, הדבר יש בו סכנה, ולדעת רבים מהפוסקים יש בזה אף איסור תורה, ובפרט שיש כאן עקירת השורשים  ונחשב בכלל איסור השחתת עץ.

העצה שכתבו הפוסקים במקרה כזה היא: למכור לגוי את העץ ושיעקור את העץ כולו, [או חלקו, אם רצונך שישאר חלק מהעץ בחצר], ולומר לו לנטוע אותו במקום אחר, אפשר לומר לו שאחר כך ישלם לו על כך, ואם אין הגוי מבין על כך, מותר לומר לו לעשות זאת בלא לעשות מכירה קודם לכן.

מקורות:

בהשחתת חלק מעץ פרי נחלקו הפוסקים אם הוא אף כאשר משחיתים את חלקו אם הוא ראוי לפירות, עי' שו"ת הר צבי (או"ח ח"ב סי' קא) שהביא את הדברים, וכיון שזה ספק דאורייתא אין להתיר.

באופן שעוקר גם חלק מהשרשים, נראה מדברי הבית יעקב שאף למתירים לעקור חלק מהעץ אסור, ולא התירו לקצוץ רק את הענפים עי' דרכי תשובה (יו"ד סי' קטז ס"ק נא).

רק באופן שהאילן מזיק מותר על פי הדין לעקור אותו, אולם אף באופן זה יש מהפוסקים שיש בזה משום סכנה, עי' שו"ת יביע אומר (ח"ה יו"ד סי' יב באורך) אולם דעת רוב הפוסקים שבמקום שאי אפשר אחרת ומעיקר הדין מותר לקצוץ אין לחוש לדעות אלו, ע"ש ביביע אומר, ובשו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קיב.

ועל כן כתבו כל הפוסקים שבמקום שיש צורך מיוחד יש להתיר על ידי אמירה לנכרי, וכמ"ש בשו"ת חיים שאל (סוף סי' כג) והובא בשו"ת יבי"א (שם), וכן העלה בשו"ת הר צבי (שם), ושו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' מז)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל