ברית יצחק בליל תשעה באב

רבני בית ההוראה
4 Av 5779

שאלה:

תינוק שהברית יוצאת בצום תשעה באב האים עושים ערב לפני ברית יצחק

תשובה:

שלום וברכה

באופן כזה לא עושים ברית יצחק, כיון שליל תשעה באב אסור בלימוד תורה למעט דברי החורבן, אבל כדאי שהאבא ישב לידו וילמד מדרש איכה.

מזל טוב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *