ברכה על אוכל גזול

רבני בית הדין
כ"ט תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

אדם שגנב דבר מאכל האם מברך עליו?

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שגזל מאכל אסור לברך עליו אפילו שכבר התייאשו הבעלים, כיון שאם היו הבעלים מגיעים היה חייב להשיב את החפץ עצמו. ואם בירך אין זה מברך אלא מנאץ.

לגבי ברכה אחרונה יש סוברים שכיון שכבר אכל, כיון שעתה חובת תשלום דמים עליו, יש לו לברך ברכה אחרונה. וי”א שגם ברכה אחרונה לא יברך. והמדברי משנה ברורה נראה שהכריע כדברי מג”א שבברכת המזון שאכל כדי שביעה שחיובו מדאורייתא יברך.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע או”ח סימן קצו סעיף א ובמשנה ברורה שם. ובשולחן ערוך הרב שם סעיף ב שפסק שיברך ברכה אחרונה.

2 תגובות

    יהושע:

    מסגנון השאלה והתשובה משמע שכל האיסור הוא על הברכה. מה עם האכילה עצמה? איך ניתן להגיד שהיא מותרת? ראשית כל הסברה שאסור לברך מפני שצריך להחזיר בעין מסתבר שגם תאסור לכלות את המאכל ובפרט שאם איננו מברך הוא עכשיו יכנס לאיסור נהנה מעוה”ז בלא ברכה

    רבני בית הדין:

    האכילה עצמה ודאי שיש איסור. אלא גם אם בכל אופן אוכל אסור לו לברך משום שאין זה מברך אלא מנאץ. ולא אומרים שיברך כדי שלא להנות מהעולם הזה בלא ברכה.
    ובנוסף, גם אם נעשה בדבר הגזול ייאוש ושינוי מעשה – שגזל חיטים וטחנן, שאין חייב להשיב לבעלים את החפץ, אלא צריך לשלם. גם בזה י”א שלא יברך על האוכל שעושה מהחיטים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *